Türkiye’de Turizm

Tarih: 20 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

türkiyede turizmTurizm ve rekreasyon için belirtilen çekici unsurların tamamına yakın bir bölümü ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizin turizm potansiyelini anlamak bakımından Akdeniz dünyasına göz atalım: Herşeyden önce bir bütün olarak Akdeniz Bölgesi ve ona kıyısı olan ülkeler, turizm açısından son derece büyük potansiyele sahiptir.

Günümüzde Akdeniz ülkelerine gelen turist sayısı 200 milyonun üzerindedir. Bu bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümü deniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır. Fransa’da uluslararası turizm hareketlerinin % 20’si kıyı turizmi iken, bu oran Adriyatik Denizi kıyıları ve Türkiye’de % 90’a kadar yükselmektedir.

Kıyı turizminin egemenliği, Akdeniz ülkelerinde turizmin mevsimlik özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Yunanistan ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yarıdan fazlası Haziran-Eylül arasında gelmektedir.

  Yukarı çık!