Türkiye’de Sanayi

Tarih: 13 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

türkiyede sanayiTürkiye’de sanayi, Cumhuriyetin kurulmasıyla başlanmıştır. Daha önce yabancıların kurduğu küçük sanayi işletmeleri Cumhuriyetle birlikte millileştirilirken yeni sanayi kolları da devlet öncülüğünde kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye’deki başlıca sanayi kolları şunlardır:

İmalât Sanayii

Dayanıklı tüketim mallarından, gıda, dokuma, giyim eşyası, kimya, metal, makine, teçhizat gibi birçok malın üretildiği bu sanayi kolu esas itibariyle sanayinin anası sayılabilir. Marmara Bölgesi’nde gelişmiş olan Bu sanayi kolu, tüm İmalât sanayi üretiminin üçte bir kadarını verir. Bunu Ege, İç Anadolu, Akdeniz bölgeleri izler.

2007 yılı sanayi verilerine göre imalat sanayiine ait işletme sayısı 390 bini aşmıştır. Ayrıca bu sanayi kolu, diğer sanayi kollarına göre istihdam bakımından da yüksektir. İhraç mallarımızın başında da imalât sanayi ürünleri gelir İmalât sanayii kapsamındaki başlıca sanayi kolları şunlardır:

Gıda Sanayii

Bu sanayi kolunda tahıl ve nişasta ürünleri üretimi ön plandadır, bunu et ve süt mamulleri izler; en düşüğü İse su ürünleri ile meyve-sebze ve yem oluşturur. Özel sektör işletmeleri hakimdir. Nitekim, özel sektör yanında şeker ve çay ürünleri üretimi dışındaki tüm sektörler özel sektöre aittir. Bölgesel olarak Marmara’nın ilk ve Ege’nin 2. sırada olduğu bu sanayi kolunda gıda, içki ve tütün ürünleri üretiminde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Rize önde gelen merkezlerdir.

  Yukarı çık!