Türkiye’de Sanayi

Tarih: 13 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

türkiyede sanayiTürkiye’de sanayi, Cumhuriyetin kurulmasıyla başlanmıştır. Daha önce yabancıların kurduğu küçük sanayi işletmeleri Cumhuriyetle birlikte millileştirilirken yeni sanayi kolları da devlet öncülüğünde kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye’deki başlıca sanayi kolları şunlardır:

İmalât Sanayii

Dayanıklı tüketim mallarından, gıda, dokuma, giyim eşyası, kimya, metal, makine, teçhizat gibi birçok malın üretildiği bu sanayi kolu esas itibariyle sanayinin anası sayılabilir. Marmara Bölgesi’nde gelişmiş olan Bu sanayi kolu, tüm İmalât sanayi üretiminin üçte bir kadarını verir. Bunu Ege, İç Anadolu, Akdeniz bölgeleri izler.

2007 yılı sanayi verilerine göre imalat sanayiine ait işletme sayısı 390 bini aşmıştır. Ayrıca bu sanayi kolu, diğer sanayi kollarına göre istihdam bakımından da yüksektir. İhraç mallarımızın başında da imalât sanayi ürünleri gelir İmalât sanayii kapsamındaki başlıca sanayi kolları şunlardır:

Gıda Sanayii

Bu sanayi kolunda tahıl ve nişasta ürünleri üretimi ön plandadır, bunu et ve süt mamulleri izler; en düşüğü İse su ürünleri ile meyve-sebze ve yem oluşturur. Özel sektör işletmeleri hakimdir. Nitekim, özel sektör yanında şeker ve çay ürünleri üretimi dışındaki tüm sektörler özel sektöre aittir. Bölgesel olarak Marmara’nın ilk ve Ege’nin 2. sırada olduğu bu sanayi kolunda gıda, içki ve tütün ürünleri üretiminde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Rize önde gelen merkezlerdir.

Sanayi Kolları

Tarih: 9 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

sanayi kollarıSanayi, ham maddeleri işlenmiş hâle sokup değerlendirmeye yarayan işlem ve araçların tümü olarak tanımlanır. Günümüz modern sanayisi uzun bir geçmişe ve her yönü ile çeşitli icat ve araştırmaların sonucuna dayanır. Başlangıçta toplayıcılıkla geçimini sağlayan insan, Neolitik dönemde yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ilk olarak tarımsal ve hayvansal ürünleri işlemeye başlamış ve çevresindeki ham maddeleri işleyerek günlük hayatında kullanmıştır. 19. asra gelinceye kadar, çeşitli imalâthanelerde ham maddeleri işlenmiş ürünler hâline getirmeye çalışmıştır.

İnsan, yaklaşık 7000-8000 yıllık birikimini kullanarak, başlangıçta Batı Avrupa ve özellikle İngiltere’de başlayan yeni bir devre ve döneme girmiştir. Bu döneme “Sanayi Devrimi” denir. Dünya çapında değişmeye neden olan bu devrimde insan, kendi gücü dışında öncelikle buhar enerjisini kullanarak makineleri çalıştırmış; daha sonra bu enerjiye petrol ve elektriği dahil ederek fabrikalar kurmaya başlamıştır. Bu fabrikalarda çeşitli ham maddeler kısa sürede işlenerek, kitle hâlinde üretim başlamış ve dünya ölçüsünde ulaşım araçlarının gelişmesi ile de sanayi malları ticareti artmıştır.

  Yukarı çık!