Türkiye’de Nüfus Artışı

Tarih: 23 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

türkiyede nüfus artışıTürkiye nüfus artışı, 1927-2009 yılları arasında gelişmekte oian ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında bir seyir izlemiştir. Nitekim genç nüfusun silâh altına alındığı 2. Dünya Savaşı döneminde binde 10.59’a kadar düşen nüfus artışı, 1950’den itibaren yüksek bir artış göstererek 1990 yılına kadar binde 20 (yüzde 2)’nin üzerine çıkmıştır; en yüksek nüfus artışı 1950-60 arasında gerçekleşerek 1960’da binde 28.53’e ulaşmıştır.

1990’dan sonra nüfus artışı yavaşlama trendine girerek 2009’da binde 13’e kadar düşmüştür (Şekil 1.5). Bunun bir göstergesi olarak 1990 yılı öncesi Türkiye genelinde doğurganlık oranı, yani kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 5 dolayında iken 2009 yılında bu oranı 2.2’ye düşmüştür.

Doğurganlık oranı, Türkiye’de genel olarak batıdan doğuya doğru artmaktadır. Örneğin bazı illerde doğurganlık oranı Şırnak’ta 7.1, Hakkâri’de 6,7, Siirt’te 6,1, Van’da 6’dır. Doğurganlık oranın en düşük olduğu iller; Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Eskişehir (1.7), İzmir ve Tekirdağ (1.8)’dır.

  Yukarı çık!