Maden Sanayii

Tarih: 11 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

maden sanayiMaden sanayii, madenlerin çıkarılması, taş-toprak gibi yabancı maddelerden ayrılması, taşınması işlemlerini kapsar. Maden sanayii Neolitik dönemden itibaren başlamış, 17. yüzyıldan itibaren kömür üretimiyle gelişme sürecine girmiştir. Sanayi Devrimi’nin başlaması da maden sanayiinin gelişmesi sayesinde olmuştur. Çünkü demir yataklarından çıkarılan demirin ergitilmesiyle yapılan demir-çelikle modern sanayinin temelleri atılmıştır.

Maden sanayii, ilk önce günümüzdeki Birleşik Krallık ve Almanya dahi! olmak üzere Batı Avrupa’da gelişme göstermiş, bilahere keşfedilen yeni kıta ve ülkelerdeki maden yataklarımın işletilmesiyle başta ABD olmak üzere Güney Amerika (günümüzdeki Şili, Ekvador, Peru, Bolivya, Brezilya), Avustralya, Afrika ve bazı Asya ülkelerine geçmiştir. Başta demir-çelik olmak üzere makine ve metal sanayiinin gelişmesi ve dünyada günümüzdeki neredeyse tüm sanayi ürünlerinin üretilmesi, maden sanayiinin gelişmesine borçludur.

  Yukarı çık!