Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya; insanın ortam üzerindeki hertürlü etkinliklerini ve iktisadi faaliyetlerini araştırır; bunların yeryüzündeki dağılışını ve bunda etkili olan tüm faktörleri inceler. Sosyo-ekonomik ya da beşerî ve iktisadi coğrafyanın kapsamına giren başlıca konular ile bunların bazılarının içerikleri şöyledir:

Beşerî coğrafya

 
Nüfus coğrafyası: Nüfus sayımları, nüfus artışı, nüfusun sanayi, tarım ve hizmet gibi sektörlere göre dağılışı, nüfus dağılışındaki faktörleri ele alır. Ayrıca insan topluluklarının kültürel etkinlikleri olan dinler, diller, eğitim ile göç olgularını ayrı ayrı ele alarak değerlendirir.
Yerleşme coğrafyası: Kır, kent gibi yerleşme tipleri ile bunların bölgelere göre özelliklerini araştırır; yerleşmenin doğal ortamla ilişkilerini ve dağılışını ele alır. Yerleşmelerin sorunları ve gelecekle ilgili planlamaları üzerinde durur.

  Yukarı çık!