Ana Orman Kuşakları

Tarih: 30 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

orman kuşaklarıDünyadaki ormanlar, iklim bölgeleri ve ihtiva ettiği değişik tür ve topluluktaki ağaç bileşimine göre üç gruba ayrılmaktadır; 1. Devamlı yeşil geniş yapraklı ve boyları 40 m’nin üzerinde ve son derece sık olan tropikal yağmur ormanları; 2. Orta kuşağın nemli ılıman sahalarında yaprağını döken kayın, kestane, ıhlamur, gürgen, kızılağaç, meşeden oluşan geniş yapraklı ormanlar ve 3. Soğuk nemli olan yüksek enlemler ile orta kuşakdaki dağların üst kısımlarında bulunan karaçam, sarıçam, dağ çamı, sedir, göknar ve lâdinden oluşan iğne yapraklı ormanlar.

Tropikal Ormanlar

Bu ormanlar, ekvator ile dönenceler arasında yer alır. Ekvator çevresi yıl boyunca yağışlı ve sıcak olduğu için vejetasyon dönemi (büyüme devresi) devamlıdır. Bu nedenle daimi yeşil ve ağaçların sürekli büyüdüğü ormanlar yer alır. Tropikal yağmur ormanları, diğer ormanlara göre uzun bir zamandan beri önemli ölçüde değişme göstermemiştir. Yani, diğer ormanlar çok yakın bir geçmişte, meselâ, Almanya’daki ormanlar son buzul çağından sonra, Anadolu’daki ormanlar son 8000 yıl önceden itibaren bugünkü durumunu almaya başlarken, tropikal ormanlar Tersiyer’den beri aynı özelliklerini aşağı yukarı korumuştur. Dünyadaki ormanların yaklaşık yarısını oluşturan tropikal ormanlar, başlangıçta ana pazarlara uzak olması, yeterli işçi temin edilememesi, sıcak ve çok nemli havası, kerestesinin sert olması yüzünden yeterli ölçüde işletilememiştir. Ancak son yıllarda diğer ormanlarda olduğu gibi, Amazon havzası, Endonezya ve Malezya’daki ormanlar dahil göçebe tarım, yangın ve fazla işletmeden dolayı geniş öiçüde tahribata uğramaya başlamıştır. Başka Kongo Havzası olmak üzere Afrika tropikal ve Madagaskar ormanları da yer yer tahrip edilmiştir.

Tropikal yağmur ormanlarında toprağın aşırı yıkanması, bitki besin maddelerinin azalmasına neden olduğundan ormanların kitle hâlinde tahrip edildiği özellikle eğimli sahalarda şiddetli toprak aşınması meydana gelmiş ve âdeta yarıkurak sahalarda olduğu gibi, orman örtüsü ortadan kaybolmaya yüz tutmuştur. Bunlara ait tipik örnekler, odun kömürü temin etmek amacı ile ormanların aşırı şekilde tahrip edildiği Vietnam, Kamboçya ve Küba’dan verilebilir.

  Yukarı çık!