Toprağın Kimyasal Özellikleri

Tarih: 22 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

toprağın kimyasal özellikleriAna maddenin ayrışması, organik maddenin humus hâlinde toprağa karışması, bir dizi kimyasal olaylar sonucunda meydana gelir. İşte ayrışma olayları ile toprakta basit yapılı tuzlardan başlayarak, çok karmaşık olan organik ve inorganik bileşiklere kadar çok sayıda madde oluşur. Topraktaki kimyasal olaylar ise ardı arkası kesilmeden devam eder. Çeşitli kimyasal olaylar, toprağa dahil olan su ve besin maddelerine bağlı olarak devamlı surette değişir. Toprakta önemli olan kimyasal olayların başında; 1) topraktaki besin maddeleri, 2) toprağın besin maddelerini alma özellikleri, iyon alış-verişi, 3) toprak reaksiyonu gelir.

Topraktaki Besin Maddeleri

Topraktaki besin maddeleri, esas itibariyle toprağın oluştuğu ana maddenin kimyasal bileşimine bağlıdır. Toprağın ana maddesini oluşturan sert ve yumuşak kayalarda 100’ün üzerinde kimyasal element ve 2000 kadar mineral madde bulunur. Ayrışma sonucu açığa çıkan ve genel olarak bitki besin maddelerini oluşturan elementlerin miktarlarını, ana kayanın bileşimi de önemli ölçüde tayin eder.

Toprağın Fiziksel Özellikleri

Tarih: 22 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

toprağın fiziksel özellikleriToprağın fiziksel özelliklerini, topraktaki kum, mil (silt) ve kil gibi katı maddelerin miktarları ve bunların birleşmesi ile oluşan yapı, toprağın rengi meydana getirir.

Toprak Bünyesi (Tekstürü)

Toprak; katı, sıvı ve hava olmak üzere üç ayrı fazdan meydana gelir. Toprağın katı olan kısmını; 0.02 mm’den küçük olan kil, 0.02-0.2 mm arasında değişen mil (toz) ile 0.2-2 mm arasında bulunan kum boyutundaki malzemeler oluşturur. 2 mm’den büyük parçalar ise toprağın iskelet kısmını meydana getirir. Topraktaki bu katı parçacıkların yüzde oranları, toprağın bünye veya tekstürünü ifade eder.

Toprağın bünyesi veya tekstürü, topraktaki taş veya çakıl boyutundaki malzeme çıkarıldıktan sonra, geri kalan kil, mil ve kumun yüzde oranlarına göre tayin edilir. Bu, şekil 9.21de görüldüğü gibi “Uluslararası Toprak Sınıflandırma Üçgeni”ne göre yapılır. Örneğin toprakta % 15 kil, % 65 kum ve % 20 mil var ise toprağın bünyesi kumlu balçık (tın)tır. Toprakların belli başlı bünye sınıfları ise kil, kumlu kil, killi balçık, milli balçık, balçık, mil ve kumdur.

Pratikte ise toprakta kum fazla ise buna kumlu veya hafif bünyeli topraklar, kil miktarı fazla ise killi veya ağır bünyeli topraklar denir. Toprakta kum gibi kaba malzemenin artması toprağın işlenmesini kolaylaştırır, ancak toprağın su tutma kapasitesini düşürür. Buna karşılık, toprakta kil miktarı arttıkça toprağın işlenmesi zorlaşır ve dolayısıyla toprak ağırlaşır. Toprağın havalanma, su tutma ve işlenme özellikleri dikkate alındığında kum, mil ve kil oranlarının aşağı yukarı aynı miktarda olduğu balçık veya tınlı topraklar en uygun toprak bünyesini oluşturur.

  Yukarı çık!