Topoğrafya Haritası ve Özellikleri

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 3 yorum  |   Yazar:

Yeryüzündeki deniz seviyesine göre aynı yükseltide olan noktaları birleştiren eş yükselti eğirileri (izohipsler) vasıtasıyla gösterilen haritalara topoğrafya haritaları denir. Şekil 3.7,8,9’da görüldüğü gibi, herhangi bir saha belli yükselti araları ile parçalara ayrılır ve sonra aynı yüksekliğe tekabül eden noktalar birleştirilerek eş yükselti eğrileri (izohipsler) çizilir. Bu haritalar, uçaklardan alınan fotoğraflar (hava fotoları) üzerinde bu konuda geliştirilmiş özel makine ve bilgisayarlar aracılığı ile, tabir uygun ise el değmeden yapılır. Harita üzerindeki eş yükselti eğrileri, topoğrafyanın yükselti, bakı ve eğimini belirtmek suretiyle bir taraftan arazinin fizyografik özelliği, diğer yandan da ana jeolojik yapı ve morfolojik unsurlar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Topoğrafya haritaları birçok haritanın yapılma­sında temel harita olarak kullanılır.

Topoğrafya haritalarının en önemli özelliği, eşyükselti eğrilerinin haritaların ölçeğine göre değişmesidir. Örneğin eş yükselti eğrileri 1/ 25 000 ölçekli topoğrafya haritalarında her 10 m’de bir, 1/100 000 ölçekli haritada her 25-50 m’de bir, 1/500000 ölçeklilerde ise her 100-200/250, çok engebeli sahalarda her 500 m’de bir geçer.

  Yukarı çık!