Sözcükte Anlam

Tarih: 16 Ağustos 2012  |   Bölüm: Dil / Türkçe  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

  1. sözcükte anlamGerçek Anlam

Bir sözcüğü duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamı onun gerçek(temel) anlamıdır. Başka bir ifadeyle bir sözcüğün herkes tarafından bilinen anlamı.

Örnek:

Ders çalışırken yüzüme bakıp gülmeye başladı.

(cümlesinde bütün sözcükler gerçek anlamlıdır.)

 

  1. Mecaz Anlam

Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.

Örnek:

Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı.

(ısındı sözcüğü mecaz anlamlıdır. “Alıştı” anlamında kullanılmıştır.)

 

Seninle açık konuşayım.

(açık sözcüğü “anlaşılır” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.)

 

Ayağını yorganına göre uzat.

(ayak ve yorgan sözcükleri mecaz anlamlıdır.)

  Yukarı çık!