İdari ve Siyasi Fonksiyonlara Göre Kent (Şehir) Tipleri

Tarih: 25 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

idari ve siyasi fonksiyonlara göre kent tipleriİdarî kentler, bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak İdarî ve siyasî otoritenin yeraidığı merkezlerdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm İdarî işleri yürütülmektedir. Devlete ait binalar, çeşitli tesisler bulunmakta ve buralarda hizmetliler, bürokratlar hizmet vermektedir. Başka bir ifade ile kentdeki hâkim fonksiyon idare ile ilgilidir. Binlerce memurun çalıştığı böyle yerleşim birimleri aynı zamanda bir tüketim merkezi durumuna gelmekte, ticaret, bankacılık, ulaşım, inşaat işleri gibi hizmet sektörü de canlanmaktadır. Türkiye, İran, Fransa, İtalya, Peru, Bolivya, Ekvador gibi ülkeler, İdarî faaliyetlerin başkentte toplandığı merkezi bir idare sistemine sahiptir. Federal Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, İsviçre gibi federal devletler hâlinde idare edilen ülkelerde ise her devlet veya her federe ülke veya bölge kendi sahasında İdarî ve hukukî hizmetleri başkentlerinde müstakilen yürütmekte iken federal devletin bütünlüğünü ilgilendiren kararlar, federal devletin başkentinde kararlaştırılarak yürürlüğe konulmaktadır.

Başlangıçta, ülkenin İdarî merkezi hâlinde bulunan başkent veya federe devletin başkenti hüviyetinde olan İdarî merkezler, kısa sürede gelişerek, aynı zamanda, ticaret, ulaşım, sanayi, üniversite fonksiyonlarını da kazanmaktadır. Hatta Paris’de olduğu gibi bazı başkentlerde uluslararası festival ve moda merkezleri de açılmaktadır.

  Yukarı çık!