Projeksiyonlar

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Dünya kabaca küre şeklinde olduğundan farklı sahalar ve mesafeler doğru olarak küre üzerinde görülebilir ve değerlendirilebilir. Ancak kürenin kullanılışının zor oluşu ve farklı boyutlarda küre yapılmasının mümkün olmaması ve taşın­masındaki zorluklar, dünya haritasının düz bir kâğıt veya yatay düzlem üzerine çizilmesini gerektirir. Fakat dünyanın düz bir kâğıt üzerine geometrik olarak, ak­tarılması imkânsızdır. Yani, küre üzerindeki büyük alanların bozulmadan kâğıt üzerine nakledilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, kürenin yatay bir düzlem üzerinde gösterilmesi gerekir. Bunun için dünyanın koordinat sistemleri olan para­lel ve meridyenlerin belli bir metod dahilinde düz bir kâğıt üzerine nakledilmesi yol­larına gidilmiştir. Bunun yapılabilmesi içinde küre muhtelif kısımlarından aydınla­tılarak izdüşümü bir kâğıt üzerine yansıtılır ve bu izdüşüme göre haritalar çizilir.

Hangi projeksiyon metodu uygulanırsa uygulansın, dünyanın her tarafının gerçeğe uygun olarak kâğıt üzerine aktarılması mümkün değildir. Başka bir ifade ile, dünyanın esas şekli ile kâğıt üzerine dökülüş biçimi arasında bozulmalar oluşur.

  Yukarı çık!