Atmosfer, Güneş Enerjisi, Radyasyon ve Sıcaklık Kuşakları

Tarih: 5 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

atmosfer, günş enerjisi, radyasyonDünyamız atmosfer tarafında çepeçevre sarılı durumdadır. Atmosferin katları, bu katların bir takım özellikleri vardır. Güneş enerjisi, günümüz için önemi fazlasıyla hissettiren bir enerji türüdür. Radyasyon ise, insanoğlunun doğayla bir bakıma savaşı sonucu ortaya çıkan zararlılar… Daha detaylı bilgi için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

 

 

Atmosfer

Atmosfer Türleri, Kat(man)ları, Özellikleri

Atmosferin Isınması ve Soğuması

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 2

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 3

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 4

Atmosferin Isınmasının Sonuçları

 

 

Güneş Enerjisi

Dünya Yüzeyinde Güneşlenme

Güneş’ten Gelen Enerjinin Atmosferdeki Kayıpları, Yansıma

 

 

Radyasyon

Radyasyon Bilançosu Tablosu

Yer Radyasyonu, Kısa Boylu Radyasyon Nedir?

 

 

Sıcaklık Kuşakları

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Etmenler – 2

Rüzgarlar, Rüzgar Çeşitleri, Rüzgar Olayları

Koriolis Kuvveti ve Rüzgâr Üzerindeki Etkisi

Sıcaklık Kuşakları

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Güneş‘ten gelen enerjiyi alma durumuna göre Dünya kuşaklara ayrılır.

Ekvatoral kuşak, 10° kuzey ve güney enlemleri arasında yer alır. Gece ile gündüz sürelerinin yıl boyunca eşit durumda olduğu bu kuşakta güneş radyasyonu fazladır.

sıcaklık kuşakları

Oğlak ve Yengeç dönencelerini de içine alan 10°-25° kuzey ve güney enlemleri arasındaki kuşaklar, Kuzey tropikal kuşak ve Güney tropikal kuşak olmak üzere ikiye ayrılır. Güneş ışınları, bu kuşaklardan kuzey tropikal kuşağa yaz soistisinde, güney tropikal kuşağa ise kış solstisinde dik olarak gelir.

25°-35° kuzey ve güney enlemleri arasında kalan kuşak ise Kuzey subtropikal kuşak ve Güney subtropikal kuşak olarak ayırt edilir.

  Yukarı çık!