Serbest Ölçü

Tarih: 27 Mart 2012  |   Bölüm: Dil / Türkçe  |   Yorumlar: 5 yorum  |   Yazar:

Belirli ölçüleri ve uyak düzeni olmayan şiirlerin “ölçüsü”, serbest ölçüdür. Bu tür şiirlerde ahenk ve uyum, ölçü veya uyakla değil; seslerin birbiri ile olan ilişkisiyle sağlanır.

Şiirler ölçüsüz olabileceği gibi ölçülü de olabilir. Dar kalıplara bağlı kalınmadan yazılır. Söz sanatlarına pek yer verilmez.

İlk defa Garipçiler tarafından kullanılmıştır. 1950’lerden sonra, edebiyatımızda sıkça tercih edilmiştir.

Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni)

Tarih: 27 Mart 2012  |   Bölüm: Dil / Türkçe, Edebiyat  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Divan şiirinde kullanılan ölçüye aruz ölçüsü denir. Arap şiirinden alınmıştır. Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eser Kutadgu Bilig’dir. (Şehname vezniyle)

Türkçe kelimelerden çok Arapça ve Farsça kelimelere uygun bir ölçüdür. Türkçe kelimelerle en iyi Mehmet Âkif, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal tarafından uygulanmıştır. Şiirde ahengi sağlamak esastır.

Mısralardaki hecelerin açıklı-kapalılık bakımından denk olmasına ve belirli kalıpların kullanılmasına dayanır.

Dizelerde alt alta gelen heceler aynı değerde (açık ya da kapalı) olmalıdır.

Hece Ölçüsü

Tarih: 27 Mart 2012  |   Bölüm: Dil / Türkçe  |   Yorumlar: 6 yorum  |   Yazar:

Türk dilinin doğal ölçüsü hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü İslâmî edebiyat öncesinden beri kullanılan millî veznimizdir. Çok eski zamanlardan beri Anonim halk şiirinde; Anadolu’da Âşık tarzı Türk şiirinde, Dinî-Tasavvufî Türk şiirinde, az da olsa Divan şiirinde kullanılmış, günümüz halk ve çağdaş Türk şirinde hâlâ kullanılmaktadır.

Hece ölçüsü mısralardaki hece sayısının belli bir düzene bağlı olarak eşitliğine dayanan bir ölçüdür. Hece sayısının dizelerdeki eşitliği, o şiirin ölçü kalıbını gösterir. Hecelerin aruz vezninde dikkate alınan uzunluk-kısalık ve açıklık-kapalılık özellikleri hece ölçüsünde dikkate alınmaz.

Hece ölçüsünde dizenin belli bölümlere ayrılmasına durgulanma, bu bölüm yerlerine de durak denir.

  Yukarı çık!