Yeraltı Ruhları (Şamanizm)

Tarih: 22 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

şamanizmde ruhlarŞaman inancına göre; “Karanlık Âlem”, “Karanlık Dünya” adları da verilen yeraltında kötü ruhlar yaşarlar. Altaylılar bu ruhlara “Kara Töz” yani “Habis Ruh” adını verirler. Yeraltında yaşadıktan varsayılan ve değişik korkulu şekillerde düşünülen; Ayna, Ada, Aza, Üzüt, Yör, Yek ve benzeri adlarda ruhlar da vardır. Bu kötü ruhlann başında aynı zamanda yeraltı dünyasının da hâkimi olan ERLİK yer alır. Uygurca metinlerde Erlik Kan “Kuvvetli Han” olarak adı geçen ERLİK bir anlamda Bu-dizmdeki yeraltı hükümdarı olan Yama yerine de düşünülebilir.

Minusinsk civarındaki Türkler’in İrle Kan, İl Kan’ı ile Bur-yatlar’da Erlen Kan; Şaman inancındaki Erlik Kan’ın değişik versiyonlardaki ifade tarzından başka bir şey değildir. Yakutlarda ise Arsan Duolay’ın yeraltı dünyasının hâkimi Erlik’i temsil ettiği rahatlıkla söylenebilir. Yakutlarda yeraltı hükümdan olarak ifade edilen Arsan Doulay bir boğanın sırtında düşünülmüştür.

Altaylılar’daki inanca göre; Erlik, yeraltının en alt katında kara çamur veya kara demirden yapılmış bir sarayda, kara bir taht üstünde otururmuş. Şaman dualarında Erlik çok korkulacak bir varlık olarak düşünülmüştür.

  Yukarı çık!