Rekreasyon

Tarih: 14 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

rekreasyonSanayileşmenin doğurduğu kentleşme ve kentlilerin günlük hayatında çok yoğun olarak çalışması, başta trafik olmak üzere günlük hayatta insanların çok yorulmasına, günümüzdeki anlamı ile strese girmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle insanların, kısa süreli tatil ve hafta sonu tatillerini kentten daha uzak bir ortamda dinlenerek geçirmek istemeleri, gün geçtikçe artmakta olan bir olgudur. Bu olguya bağlı olarak, özellikle sanayileşmiş ülkelerde kentte yaşayan halkın bir kısmı dinlenmek için kalabilecekleri uygun bir yer aramakta, başka bir anlatımla tatil yaparak dinlenmek istemektedir. Bu hâliyle ele aldığımızda rekreasyon:

“İnsanların işten arta kalan zamanlarında değişiklik (eğlence, dinlenme) sağlayan ve günlük hayattaki gayret ve çalışmalarını bir bakıma yenileyen, tazeleyen veya insanın beden ve zihnini dinlendiren bir faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.

Bu faaliyetin bir sonucu olarak, insanlar bulundukları çevrede, kısm de olsa, bir değişiklik yaparak dinlenme, eğlence için ayrı bir mekân, ortam arayışına girmekte ve ana mesken sahalarına bağlı çeşitli dinlenme-eğlence tesisleri yapmaktadırlar. Böylece, bir taraftan kısa süreli ayrı bir mekân-iskân alanı doğmakta, diğer taraftan marjinal ölçüde de olsa değişik bir faaliyet türü ortaya çıkmaktadır.

  Yukarı çık!