Projeksiyonlar, Haritalar, Grafikler ve Diyagramlar

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Yeryüzündeki çeşitli doğal, beşerî ve ekonomik değerlerin dağılışını ve bu dağılıştaki nedenleri coğrafya bilimi inceler. Bu nedenle çeşitli fizikî olaylar (iklim, bitki toprak, topoğrafya şekilleri vb.) iie beşerî-iktisadî fonksiyonların (nüfus, yerleşme, ticaret, ulaşım, turizm vb.) özelliği ve dağılışı harita üzerinde gösterilir. Harita ise dünyanın tümü veya herhangi bir sahasının belli bir oranda küçültülerek, koordinat ve yönleri gösterilerek yapılan ve üzerinde doğal, beşerî-ekonomik olayların veya öğelerin (unsurların) dağılışını çeşitli sembollerle gösteren şekildir.

Yukarıda sunulan kısa tarif ve açıklamadan anlaşılacağı gibi, haritanın esas unsurlarını; küçültme oranını gösteren ölçek, coğrafî yön, koordinatları kapsayan enlem ve boylamlar oluşturur. Ayrıca çeşitli olay, öge ve faaliyetleri harita üzerine dökmek için bir takım sembol veya işaretlerin kullanılması da söz konusudur. Semboller mümkün olduğu kadar gerçeği yansıtan, anımsatan bir şekil olabileceği gibi, bazı olayların etki dereceleri ve dağılışını da göstermek için dereceli tarama, noktalama, renklendirme vb. biçiminde de kullanılır.

Projeksiyonlar

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Dünya kabaca küre şeklinde olduğundan farklı sahalar ve mesafeler doğru olarak küre üzerinde görülebilir ve değerlendirilebilir. Ancak kürenin kullanılışının zor oluşu ve farklı boyutlarda küre yapılmasının mümkün olmaması ve taşın­masındaki zorluklar, dünya haritasının düz bir kâğıt veya yatay düzlem üzerine çizilmesini gerektirir. Fakat dünyanın düz bir kâğıt üzerine geometrik olarak, ak­tarılması imkânsızdır. Yani, küre üzerindeki büyük alanların bozulmadan kâğıt üzerine nakledilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, kürenin yatay bir düzlem üzerinde gösterilmesi gerekir. Bunun için dünyanın koordinat sistemleri olan para­lel ve meridyenlerin belli bir metod dahilinde düz bir kâğıt üzerine nakledilmesi yol­larına gidilmiştir. Bunun yapılabilmesi içinde küre muhtelif kısımlarından aydınla­tılarak izdüşümü bir kâğıt üzerine yansıtılır ve bu izdüşüme göre haritalar çizilir.

Hangi projeksiyon metodu uygulanırsa uygulansın, dünyanın her tarafının gerçeğe uygun olarak kâğıt üzerine aktarılması mümkün değildir. Başka bir ifade ile, dünyanın esas şekli ile kâğıt üzerine dökülüş biçimi arasında bozulmalar oluşur.

  Yukarı çık!