Mevlana Celaleddin Rumi (Kimdir, Hayatı, Eserleri)

Tarih: 28 Nisan 2012  |   Bölüm: Edebiyat  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hayatı

 

İslam mutasavvıfı Mevlanâ’nın hayatını bölümler hâlinde işleyeceğiz.

(Mevlana’dan Özlü Sözler için tıklayın.) (Mevlana Resimleri için tıklayın.)

 

Mevlana’nın Adı

 

Mevlânâ‘nın asıl adı Muhammed Celâleddin‘dir.

Mevlânâ ve Rûmî de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir.

Efendimiz mânâsına gelen Mevlânâ ismi O’na daha pek genç iken Konya’da ders okutmaya başladığı tarihlerde verilir. Bu ismi, Şemseddin-i Tebrizî ve Sultan Veled’den itibaren Mevlânâ’yı sevenler kullanmış, âdeta adı yerine sembol olmuştur.

Rûmî, Anadolulu demektir.

Mevlânâ’nın, Rûmî diye tanınması, geçmiş yüzyıllarda Diyâr-ı Rûm denilen Anadolu ülkesinin vilâyeti olan Konya’da uzun müddet oturması, ömrünün büyük bir kısmının orada geçmesi ve nihayet Türbesinin orada olmasındandır.

 

Mevlana’nın Doğum Yeri ve Yılı

 

Mevlânâ’nın doğum yeri, bugünkü Afganistan’da bulunan, eski büyük Türk kültür merkezi : Belh‘tir.

Mevlânâ’nın doğum tarihi ise (6 Rebîu’l-evvel, 604) 30 Eylül 1207‘dir.

 

Mevlana’nın Soyu (Mevlana’nın Nesebi)

 

Mustafa Kemal Atatürk’ten Özlü Sözler

Tarih: 28 Nisan 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Mustafa Kemal Atatürk’ten Özlü Sözler

 

• “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!” Mustafa Kemal Atatürk

• “Ne mutlu Türküm diyene!” Mustafa Kemal Atatürk

• “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

• “Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk

Özlü Sözler (5)

Tarih: 27 Nisan 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Özlü Sözler (5)

 

• “İşinin esiri olan insan, başkasının esiri olmaz.” Thomas C.

• “Eğer hiç hata yapmıyorsanız, bu aynı zamanda yeni şeyler denemiyorsunuz demektir.” Phil Knight

• “in işi demek işi demektir.” Isaac Newton

• “Doğru olan işi yapmak işleri doğru yapmaktan daha önemlidir.” Drucker


• “Düşmanı olmayanın arkadaşıda yoktur.” Lord Tennyson


• “Hükümetler gibi Kocalar da, hiç bir zaman yanıldıklarını ifade etmemelidir.” Balzac

• “İdeali olmayan devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler.” Ziya Gökalp

• “Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur.” Hz. Ali


Özlü Sözler (4)

Tarih: 27 Nisan 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Özlü Sözler (4)

 

• “Hayatımızın ilk yarısını anne-babamız, ikinci yarısını da çocuklarımız mahveder.” Clarence Darrow

• “İki tür insan vardır. Odaya girdiğinde ‘işte geldim’ diyenler ve ‘demek buradasınız’ diyenler.” F. Collins

• “Yazılı olmayan kanunların en büyük sorunu sildirmek için başvuracak kimseninin olmamasıdır.” Glaser And Way

• “Savaşlar bize, düşmanlarımızı sevmeyi değil, müttefiklerimizden nefret etmeyi öğretir.” W. George
• “Hayatta iki trajedi vardır. Gönlünüzdekini elde edememek. Ve elde etmek.” G. Bernard Shaw
• “Asıl etkileyici olan, niteliklerinizin -sizin yardımınız olmadan- başkaları tarafından keşfedilmesidir.” J. Martine

• “Kural, sizden çok daha az veya çok daha fazla parası olanla para konusunu konuşmamaktır.” K. Whitehorn

• “Hayvanlar iyi arkadaşlardır – hiç soru sormazlar, hiç eleştiride bulunmazlar.” George Eliot

  Yukarı çık!