Osmanlı İmparatorluğunun Küçülmesi

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Osmanlı İmparatorluğu SimgesiOsmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile Macaristan’ı ve Erdel’i; 1718 Pasarofça Antlaşması ile Sırbistan’ın ve Bosna’nın kuzeyini Avusturya’ya bıraktı.

Avusturya, 1878 Berlin Antlaşması ile yönetimi geçici olarak kendisine bırakılan Bosna ve Hersek’i 1908’de kendi topraklarına kattı. Rusya, 1774 Küçükkaynarca Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopardığı Kırım’ı 1783’te kendi topraklarına kattı.

1812 Bükreş Antlaşması ile Besarabya, doğuda Ahıska, Poti ve Anapa kaleleri Rusya’ya bırakıldı. Rusya, 1878 Berlin Antlaşması ile Batum, Kars ve Ardahan’ı aldı.

1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Azerbaycan ve Revan, İran’a bırakıldı.

Osmanlı İmparatorluğunun Büyümesi (1299-1699)

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Osmanlı İmparatorluğu ArmasıOsman Bey, 1299’da bağımsızlığını ilan ettiğinde Osmanlılar, Bizans sınırında küçük bir uc beyliği idi. Osman Bey, Bizans’a ait Bilecik, İnegöl, Yarhisar ve Yenişehir’i fethederek sınırlannı genişletti.

Orhan Bey, Bizans ile mücadeleyi sürdürerek Bursa, İznik ve İzmit’i aldı. Osmanlılar, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarına ulaştılar. Karesioğluları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı ve Rumeli’ye geçildi.

– 1451 yılına gelindiğinde Anadolu’nun önemli bir kısmı, Balkanlarda ise Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’ın büyük bölümü ele geçirilmiş ve Osmanlı toprağı haline gelmişti.

Fatih (II. Mehmet) döneminde Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılan; Balkanlarda, Sirbistan, Arnavutluk, Mora, Bosna, Hersek, Osmanlı topraklarına katıldı. Tuna Nehri’nin kuzeyindeki Eflak ve Karadeniz’in kuzeyindeki Kınm Hanlığı egemenlik altına alındı.

Bayezit dönemi fetihler yönünden sönük geçti. Bu dönemde Karamanoğullan Beyliği’ne son verildi. Boğdan ile Mora‘da Venediklilere ait kaleler almdı. Yavuz Sultan Selim gerçekleştirdiği seferler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu, Suriye, Filistin. Mısır ve Hicaz’ı Osmanlı topraklarına kattı.

  Yukarı çık!