Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Gerilemeleri

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmalarıyla birçok topraklarını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılın başlarında kaybettiği yerleri geri almak istedi. Bu amaçla Rusya, Venedik ve Avusturalya ile savaştı. Bu savaşlarda kaybettiği yerleri geri alamadığı gibi, yeni topraklar kaybetti. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Hırvatistan, Macaristan, Erdel, Banat ve Bukovina kaybedilen yerler oldu.

Osmanlı Devletinin Küçülmesi

Osmanlı İmparatorluğunun Küçülmesi Haritası (Büyük hali için üzerine tıklayın.)

Osmanlı İmparatorluğunun Küçülmesi

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Osmanlı İmparatorluğu SimgesiOsmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile Macaristan’ı ve Erdel’i; 1718 Pasarofça Antlaşması ile Sırbistan’ın ve Bosna’nın kuzeyini Avusturya’ya bıraktı.

Avusturya, 1878 Berlin Antlaşması ile yönetimi geçici olarak kendisine bırakılan Bosna ve Hersek’i 1908’de kendi topraklarına kattı. Rusya, 1774 Küçükkaynarca Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopardığı Kırım’ı 1783’te kendi topraklarına kattı.

1812 Bükreş Antlaşması ile Besarabya, doğuda Ahıska, Poti ve Anapa kaleleri Rusya’ya bırakıldı. Rusya, 1878 Berlin Antlaşması ile Batum, Kars ve Ardahan’ı aldı.

1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile Azerbaycan ve Revan, İran’a bırakıldı.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki İlerlemeleri

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

1353‘te Rumeli’ye geçildi. Gelibolu ve Bolayır alınarak. Gelibolu Yarımadası Osmanlı topraklarına katıldı.

1359-1451 arasında Haçlıların, Sırpsındığı (1364), Niğbolu (1396), Varna (1444) ve II. Kosova (1448) savaşlarında yenilgiye uğratılmalan sonucunca Tuna Nehri’nin güneyinden itibaren Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’ın büyük bir bölümü ele geçirildi.

1451-1481 arasında II. Mehmet (Fatih), Balkanlarda ve Ege Denizi’nde hızlı bir fetih siyaseti izledi. Balkanlarda Yunanistan’ın güneyi ve batısı, Mora, Arnavutluk. Bosna. Hersek ve Sırbistan ele geçirildi. Eflâk, egemenlik altına alındı. İtalya’nın güneyindeki Otranto Kalesi ele geçirildi. Ege Denizi’nde Limni. Midilli. Gökçeada. Bozcaada ve Eğriboz alındı.

1481-1520 arası Avrupa’da ilerlemenin yavaşladığı dönem oldu. Bu dönemde Karadağ, Mora’da Venediklilere ait kaleler, kuzeyde Boğdan ve Besarabya Osmanlı topraklarına katıldı.

1520-1566 arasında Kanuni, Alman İmparatoru Şarlken’in Avrupa’daki üstünlüğüne son vermek amacıyla, batıya birçok sefer düzenledi. 1526 Mohaç Savaşı’nda Macarlar yenilgiye uğratıldı ve Osmanlı himayesinde bir Macaristan Krallığı kuruldu. Kanuni’nin 1529 Viyana Seferi başarısızlıkla sonuçlandı. 1532’de yeniden sefere çıkan Kanuni, Almanya içlerine kadar ilerledi.

  Yukarı çık!