Ormanların Faydaları ve Kullanım Alanları

Tarih: 30 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 5 yorum  |   Yazar:

ormancılığın kullanım alanlarıOrmanların birçok kullanılış alanı vardır: Dünyanın bazı kesimlerinde insanın ana yiyeceklerini, bazı bölgelerde ise hem yiyecek hem de hayvanlarının beslenmelerini sağlar. Orman; ilâç, yapacak ve yakacak, fabrikaların ham madde ve baharat kaynağıdır.

Ayrıca ormanlar çeşitli hayvanların, kuşların barındığı, beslendiği, çoğaldığı doğal ortamlardır. Ayrıca su muhafazasını, enerji ve madde dönüşümünü, oksijen üretimini ve karbon birikimini (stoklanmasını) mükemmel şekilde gerçekleştirir.

Ayrıca ormanlar için tabiî rekreasyon sahalarıdır. Her yönü ile ormanlar insanoğlunun vazgeçilmez bir hayat kaynağıdır.

Yiyecek, Baharat ve İlâçlar

İlk insanın hemen tamamen geçim kaynağını sağlayan ormanlar, günümüzde de birçok primitif ve yarı primitif insanların hâlâ geçimlerini önemli ölçüde temin etmektedir. Bazı ağaçların meyve, sert kabuklu yemiş ile ağaç köklerinden yiyecek sağlanmaktadır. Örneğin Afrika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Endonezya’ daki yağmurlu tropikal ormanlarda yaşayan yerli kabileler geçimlerini tamamen ormanlandan temin ettikleri bitki ve hayvan ürünlerinden karşılamaktadır.

Ormanlardaki bitkilerin bir bölümüyle ilkel ve modern ilâçların ana maddesini sağlanır. Örneğin sirkouna (kınakına ağacı)nın kabuklarından kinin, koka yapraklarından kokain kola’nın sert kabuklu olan yemişlerinden uyandırıcı, tahrik edici ilâçlar, beyaz çam kabuklarından öksürük şurupları, timbo köklerinden adale spazmını hafifleten ve haşaratı öldüren ilâçlar yapılır. And dağlarında yaşayan yerli halk, binlerce yıldan beri ormanlardaki otsu ve odunsu (ağaç ve çalı) yiyecek, içeçek ve yüzlerce çeşit ilâç üretmişlerdir. Özellikle Inkaların bir bölümü çeşitli bitkilerin yetiştiği yerlerde (Machu Picchu gibi) yerleşmeler kurmuşlar, buradaki yabanî bitkilerden ilâç yapmışlar ve yiyecek ve içeçeklerinde kullanmışlardır.

Ormancılık

Tarih: 30 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

ormancılıkOrmanlar, binlerce yıldan beri faydalanmasına ve tahrip edilmesine rağmen, hâlâ dünyanın önemli doğal kaynaklarından biridir. Ormanlar; Amerika ve Avrasya’nın kuzey ve tropikal bölgelerin yağmurlu kesimlerinde yaygındır.

34.4 milyon km2’lik bir alan kaplayan ormanlar, yaklaşık olarak dünya kara yüzeyinin dörtte birlik (% 26.6) bölümünü oluşturur. Devamlı faydalanılan ve işletilen verimli ormanlar ise yeryüzünün altıda-yedide birine tekabül etmektedir.

Ormanlar, en fazla Güney, Orta Amerika ve Karayip Denizi’ndeki adalarda bulunur. Bunu batıda Baltık kıyılarından doğuda Büyük Okyanus’a kadar uzanan Rusya Federasyonu, Baltık ülkelerinde yer alan ormanlar izler.

En az ormanların bulunduğu kıta Avrupa (Rusya dışında) ve Asya’dır. Kurak olan Orta Asya kesimi, Tibet platosu, Arabistan Yarımadası ormanların yetişmesine uygun değildir.

  Yukarı çık!