Tarım

Tarih: 27 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

İlk tarımsal faaliyetler, günümüzden en az 8-9 bin yıl önce elle, ucu sivri değnek veya ağaç malzeme ile toprağı işleyerek tohum ekmek ve çeşitli bitkileri dikmekle başlamıştır. İlk olarak yabanî tahıl türleri, mercimek ve fiğ yetiştirilmiştir. Daha sonra toprağı işleme metodlarında gelişmeler olmuştur. Örneğin M.Ö. 1000 yıllarında Mısır’da metal orak, bıçak ve odundan yapılmış sabanlarla toprak işlenmiştir.

Tarımda önemli sayılacak ilerleme, 1833‘te pulluğun devreye girmesi ile başlamıştır. Pulluğun kullanılması ile çayır-otiak ve orman alanları yer yer tarım alanı hâline dönüştürülmüştür. Tarım alanlarının genişlemesiyle de tarımsal ürünler üretimi sürekli olarak artmıştır. 19. asırda Sanayi Devrimi ile birlikte Tarım Devrimi de gündeme gelmiştir. Sanayileşmeye bağlı olarak tarımsal makinelerin (traktör, mimbzer, pulluk, riper ve plantuvar vs.) kullanımı, tarımda süratli sayılacak bir gelişmeye neden olmuştur.

Tarımdan elde edilen ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi tesisleri kurulmuştur. Böylece, başlangıçta insan ve hayvan gücü ile yapıla gelen tarım, 19. asrın sonlarından itibaren yerini yavaş yavaş makineli tarıma bırakmıştır. Özellikle Güneydoğu Asya’da bitki ıslahı çalışmaları ile sağlanan verim değeri yüksek ayçiçeği, pirinç, buğday tohumlarının ekilmesi ve tarım teknolojisinin geliştirilmesi sonucu üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. Yeşii Devrim olarak nitelenen bu gelişme sonucu tarım ürünlerinin veriminde birkaç kat artış olmuştur.

  Yukarı çık!