Öğretme

Tarih: 25 Eylül 2012  |   Bölüm: Eğitim  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

öğretmeBir eğitim programının gerçekleştirilmesi sürecinde öğrencinin yanı sıra öğretmen en önemli öğedir. Öğretmen, öğrenmeyi ilerletmek, geliştirmek, desteklemek amacıyla öğrencinin çevresinde uygun eğitim durumları düzenlemekten sorumlu kişidir. Gagné (1988, s.2) öğretmeyi; bireyde öğrenmeyi başlatmak, harekete geçirmek ve desteklemek için tasarlanan etkinlikler kümesi olarak tanımlamaktadır.

Ertürk’e (1986, s.83) göre öğretme; herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetleridir. Fidan (1986, s.18) öğretmeyi, hedeflerle belirlenen davranışların öğrenciye kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma süreci olarak ele almaktadır. Glasser (1992, s.174) ise öğretmeyi; açıklama, model olma gibi yöntemler yoluyla, bilgiyi yaşamlarına şimdi ya da ileride kalite katması için edinmek isteyen kişilere verme süreci olarak tanımlamaktadır.

  Yukarı çık!