Öğrenme

Tarih: 25 Eylül 2012  |   Bölüm: Eğitim  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

öğrenmeÖğrenmeyi desteklemek, geliştirmek eğitim kurumlarmm en temel amacıdır. Bu kurumlar; bir kreş, bir devlet lisesi, bir halk eğitim merkezi, bir fakülte ya da bir hizmet içi eğitim birimi olabilir. Bu eğitim kurumlarmm hedefleri, süreleri, programları, büyüklükleri, fizikî donanımları, yöntemleri, ürünleri, atmosferleri, örgütsel yapıları birbirinden çok farklı olsa da bu kurumlara devam eden öğrenenlerin hepsi ortak bir amaca sahiptirler. Paylaşılan bu ortak amaç öğrenmedir.

Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanmaktadır (Gagné & Driscol,1988; Ertürk, 1986; Fidan, 1986). Ancak, süreklilik göstermesine rağmen öğrenme olmayan bir davranış değişikliği vardır: büyüme (Gagné & Driscol,1988). Bunun yanında hastalık, ilâç, yorgunluk, uykusuzluk, alkol vb. etkisi altındaki değişmeler de organizmanın geçici hâllerinin bir sonucu olduğundan dolayı öğrenme niteliğinde değildir. Öğrenme niteliğindeki değişmeler yaşantı ürünü o-luş özellikleri ile yukarıda sözü edilen davranışlardan ayrılırlar (Ertürk, 1986). Öğrenme niteliğindeki değişmeler bilişsel (örneğin: “Yeryüzü şekillerinin yaşantımız üzerindeki etkisini açıklayabilme”), duyuşsal (örneğin: “Bayrak sevgisi”) ve psiko-motor (örneğin: “bisiklet sürebilme”) olmak üzere üç türlü olabilir.

  Yukarı çık!