Nüfus Coğrafyası

Tarih: 23 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

nüfus coğrafyasıNüfus coğrafyası; nüfusun artışı, değişmesi, dağılışı, yaş grupları, hayat beklentisi, doğum ve ölüm, çocuk/bebek ölümü, cinsiyet ve göç durumu ile kültürel özelliklerini inceler. Bu inceleme ile insanın doğal ortamdaki etkinliğini ve önemini ortaya koymaya çalışır.

Esasen insan, doğal ortamda yaptığı etki ve değişimle bütün coğrafyanın esaslı bir unsurunu meydana getirir. Nüfusun tüm coğrafî ve diğer olaylarda etkin olduğunu Zelinsky’nin şu ifadesi açık olarak belirtilir: “insanın kendisi, hemen her coğrafî denklemde temel öğedir“.

Tüm insanlık tarihi, insanların ilk karşılaştıkları dünya yüzeyini nasıl değiştirdikleri ile sıkı ve ayrıntılı şekilde ilgilenmekte; insanın dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayış ve çoğalmalarını da araştırmaktadır. İnsanoğlunun ilk gayreti, doğal ortamdan yiyecek sağlamak ve korunmak şeklinde olagelmektedir.

  Yukarı çık!