Ailenizin Yobazı: Necip Fazıl Kısakürek

Tarih: 2 Eylül 2012  |   Bölüm: Türkçülük  |   Yorumlar: 7 yorum  |   Yazar:

necip fazıl kısakürekMilliyetçilik insanın doğasında varolan, olması gereken, farklı ölçülerde bulunan bir nesnedir. Ancak aslının değiştirildiği kutsal kitaplar Tevrat. Zebur ve İncil gibi bir sürü şekilde değiştirilmiş bir nesnedir. Bu yazımda da size bu durumu meydana getiren Necip Fazıl Kısakilrek’ten bahsedeceğim. Ancak öncelikle şunu belirteyim ki. nasıl şeriatçılık İslâm diniyle ilgili ve onun aslından üretilen bir siyasî görüş oluyorsa milliyetçiliğin de aslı, milleti oluşturan şey her şeyden önce kan bağı ve DAHA SONRA kültür bağı olduğu için, aslı böyle olduğu için asıl milliyetçilik, şu an kan bağı meselesini hiçbir menfaatin altına indirmeyen Türkçülüktür. Türk-İslâm sentezi, ulusalcılık gibi nesneler daha sonra zamanla ortaya çıkan, toplumun çeşitli kesimlerinin menfaatinden ötürü oluşturulmuş bir “milliyetçilik” anlayışıdır. Bunların tarihçesine girmeyeceğim.

Öncelikle bu Necip Fazıl Kısakürek’in kendisini nasıl tanımladığını kendi yazısından alalım:

“…Hâlbuki biz, Türk’ü Müslüman olduğu için sevecek ve Müslümanlığı nispetinde değerlendirecek bir milliyetçilik anlayışı peşindeydik ve bu anlayışa “Anadoluculuk” ismini veriyorduk. Bir konferansımızda, 15 yıl sonra söyleyeceğimiz gibi, “eğer gaye Türklükse mutlaka bilmek lâzımdır ki, Türk Müslüman olduktan sonra Türk’tür!” tezini güdüyorduk.”

Her şeyden öte. tüm siyasal görüşlerden ayrılmış, azıcık tarih bilgisine sahip bir insan, bunun su katılmış bir çorba misali olacağını görecektir. Çünkü “Türk” adı bir milleti ilade eder, bu milletin de su yüzüne çıkarılmış binlerce yıllık tarihi vardır. İslâm’dan önce de “Türk” adı vardı. İslâm sonrası da olmaya devam edecektir ve dileğimiz, dünya yok olana kadar devam etmesidir.

  Yukarı çık!