Namazın Vacipleri

Tarih: 30 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

namazın vacipleriNamazda yapmamız gereken bir takım vazifeler daha vardır ki, bunlar vaciptir. Bu vaciplerden biri veya bir kaçı unutularak terk edilirse, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Vacipler kasden terk edilirse namazın yeniden kılınması lazımdır. Bu vacipler şunlardır:

1-Namaza “Allahü Ekber” diyerek başlamak,

2-Farz namazların ilk rekatında, nafile namazların her rekatında fatiha sûresini okumak,

3-Farz namazların ilk iki, vitir ve nafile namazların her rekatında fatihadan soma, üç kısa ayet, yahut bir sûıe veya bir uzun ayet okmnak,

4-Fatihayı sûr eden önce okumak,

5-Ta’dili erkan’a riayet etmek. (Kıyamda iken dosdoğru, rükû’da dümdüz, durmak, rükû’dan sonra beli iyice doğrultmak ve “Sübhanallah” diyecek kadar durmak, iki secde arası nda da “Sübhanallah” diyecek kadar oturmak).
6-Secdede burnu alın ile beraber yere koymak,

7-İki secdeyi birbiri ardınca yapmak,

Namazın Farzları

Tarih: 30 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

namazın farzlarıNamazın farzları on ikidir. Bu farzlar yerine getirilmeden namaz olmaz. Bunların altısı dışından, altısı İçindendir. Dışındakilere yani, namaz başlamadan önce yapılması gerekenlere “Şart“; içindekilere “Rükün” denir.

 

Namazın Farzları (6 Şart, 6 Rükun)

 

Namazın Şartları (Namaz Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler)

 
1. Hadesten Taharet: Namaz kılacak kimsenin abdestsiz ise, abdest alması, cünup ise, gusletmelidir. Su yoksa veya meşru bir özürle kullanılmıyorsa, teyemmüm etmesidir.

2. Necasetten taharet: Namaz kılacak kimsenin, tenini, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, namaza engel olan pislikten temizlemesidir.

3. Setr-i avret: Namaz kılacak knnsenin, örtülmesi gereken (avret) yerlerini örtmesidir. Erkekler için örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağı arşıdır. Kadınlar için ise, el, yüz ve ayaklar dışında bütün vücuttur. Namaz kılarken, örtülmesi gereken organlardan birinin dörtte biri veya fazlası açılırsa namaz bozulur.

4. İstikbaI-i kıble: Namaz kılacak kimsenin, kıbleye, yani Kabe’ye yönelmesidir. Kabe müslümanlarm kıblesidir. Müslümanların namazlarını kabeye dönerek kılmaları faizdir. Kıblenin ne

tarafda olduğuııu bilemeyen bir kimsenin, namaza başlamadan önce kıbleyi araştırması gerekmektedir. Araştırmadan namaz kılan kimse, yanlış tarafa döndüğünü sonradan anlarsa namazını yeniden kılar.

5. Vakit: Namaz vaktinin girmesi demektir. Her namazın bir vakti vardır. Vaktinden önce o namazı kılmak caiz değildir. Namazları vaktinden somaya bırakmak da günahtır. Ancak uyku ve unutmak gibi sebeplerle vaktinde kılınmayan bir namazın sonradan kaza edilmesi lazımdır.

6. Niyet: Namaza başlanmadan önce “Niyet ettim Allah rızası için … namazını kılmaya” diye niyetlenmek gereklidir.

Namaz Nedir?

Tarih: 30 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Namaz NedirNamaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, müslümanı Allah’a bağlayan ilahi bir bağdır. Müslüman, namazla miraca, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır. Dinde olgunlaşmanın açık ölçüsü de namazdır.

Her Müslüman, kulağını ezanla, hayatını namazla disiplin altına almak zorundadır. Kulaklar ezana ayarlanmadığı, hayat beş vakit namazla disiplin altına alınmadığı sürece, insan ömrü sekteli bir kalp gibi sıkıntılar içinde bocalamaya mecbur kalacaktır. Namazdan kopmaya başladığımızdan beri başımıza gelmedik kalmamıştır. Kaldı ki namaz, Müslüman‘ı, kafir ve münafıklardan ayıran en büyük ibadettir.

Namazın Mekruhları Nelerdir?

Tarih: 29 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Mekruhlar namazı bozmaz. Ancak onları işlememeye dikkat etmek lazımdır. Zira, namazın fazileti kaçar. Namazın sünnetlerinden birinin terkedilmesi de mekruhtur. Mekruhlar, zaruretten dolayı işlenirse mekruh olmaktan çıkar. “Namazın bütün rekatlarında mekruh işlenirse namazı iade etmek icabeder” denilmiştir. Vacibin terki ile ilgili bir kerahet işlenirse, namazın iadesi vacip olur.

Namazın Mekruhları

 
1. Namazda beden ve elbise ile oynamak, parmak çıtlatmak, gerinmek ve esnemek.

2. Namazda ayetleri saymak, elle teşbihleri saymak.

3. Namazda bir sağa bir sola sallanmak.

4. Sıkışık bir abdestle veya zihin çok meşgul iken namaz kılmak.

5. Yüzü sağa sola çevirmek.

6. Palto ve ceketini giymeden omuza almak.

7. Bir rekatta okuduğu sûrenin öncesini okumak. (Mesela önce İhlas sûresini sonra Kevser sûresini okumak gibi)

  Yukarı çık!