Doğalgaz Boru Hatları

Tarih: 15 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

Doğal gazın kullanımı ve nakli ABD’de 1920’den sonra başlamış ve ilk kez 1931’de doğal gaz, Texas’tan Chicago (Şikago)’ya sevkedilmiştir. Günümüzde ise doğal gaz, Texas ve New Mexico’dan hemen hemen ülkenin her tarafına boru hatları ile nakledilmektedir. Ayrıca Kanada’da, ülke içinden ziyade, ABD’ye doğal gaz nakleden boru hatları da yapılmıştır. Venezuela, Arjantin, Meksika’da tüketim sahalarına doğal gaz taşıyan borular mevcuttur.

doğalgaz boru hatları haritası

Türkiye’deki Doğalgaz Boru Hatları

Avrupa kıtasında 2. Dünya Savaş’ından sonra bir taraftan yeni doğal gaz yataklarının bulunması diğer taraftan uluslararası anlaşmalarla gaz alış-verişine girilmesi gaz boru hatlarının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle Almanya, Hollanda, Kuzey İtalya ve Fransa’daki doğal gaz boruları âdeta kara yolu ağı gibi hemen tüm önemli şehir ve sanayi merkezlerine döşenmiştir.

Daha 1943 yılına kadar yerel önemi olan doğal gaz boru hattı, 1970’ten sonra hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünya doğal gaz rezervinin önemli bir bölümünün olduğu Sibirya’dan batıda Almanya ile Baltık cumhuriyetlerine, doğuda Orta Asya, güney- de Kuzey Kafkasya (Karabağ, Erivan-Tiflis)’ya kadar uzanan sahalarda doğal gaz taşıyan boru şebekesi döşenmiştir.

  Yukarı çık!