İslam (İman) Yönünden İnsanlar

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

İslam açısından insanlar dörde ayrılır: mü’min, kafir, münafık, müşrik.

Mü’min: Allah’a, Hz. Muhammed’e ve İslâm‘ın bütün esaslarına kesin olarak inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye, mü’min (ve Müslüman) denir.

Kafir: Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve İslâm’ın iman esaslarına inanmayan veya dinin kesin hükümlerinden birini kabul etmeyen kimseye kafir denir. Meselâ, namazın farz, şarabın haram oluşunu kabul etmeyen kimse kafirdir.

Münafık: Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun Allah’dan getirdiklerini kabul ettiklerini dil ile söyledikleri halde, kalbleriyle inanmayan kimselere, münafık denir. Münafıklar, içi başka dışı başka kimselerdir.

Müşrik: Allahü Azîmüşşân’m eşi, ortağı, benzeri bulunduğunu kabul eden kimselere müşrik denir. Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür.

  Yukarı çık!