Mülteciler (Sığınmacılar)

Tarih: 24 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

mülteciler - sığınmacılarBir ülkede başgösteren açlık, fakirlik, savaş, siyasî baskı gibi nedenlerle başka ülkelere olan göçü kapsamına alır. Dünyanın birçok bölgesine bu şekilde göçler olduğu için 1951 yılında Birleşmiş Milletler, mülteci sorununa el atmış ve mültecileri “ırkı, dili, dini nedeniyle veya bir toplumsal gruba ait ya da siyasal görüşte olduğu için ülkesinde takibe uğrama korkusuyla ülke dışına çıkmış kişiler” olarak tanımlamıştır. BM’ye bağlı bir de “Mülteciler Yüksek Komiserliği” kurulmuştur.

Günümüzde sığınmacılar giderek artmaktadır. Örneğin 1970’te 2,8 milyonu bulan sığınmacı sayısı 2008’te 13 599 990’e ulaşmıştır. Sığınmacı sayısı; Afrika ülkelerinde 2.9 milyon, Avrupa’da 493 bin, Amerika ve Karayipler’de 649.5 bin, Doğu Asya ve Pasifik’te 909.1 bin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 6.3, Güney ve Orta Asya’da 2.5 milyondur.

  Yukarı çık!