Modern Sanayi

Tarih: 10 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

modern sanayiMakine kullanarak ham maddeyi, mamul madde hâline getiren modern sanayi, son 200 yıl içerisinde kurulmuştur. Bu sanayi ilk olarak Ingiltere’de başlamış, buradan ABD’de Yeni Ingiltere (New England) ve sonra bu ülkenin diğer kesimlerine geçmiştir. Bu ülkede ilk makineli dokuma tesisi 1790’da Rhode Island’ da faaliyete geçmiştir. Modern sanayinin Almanya, Fransa, Hollanda ve başka ülkelere geçmesi 1850’den sonra olmuştur.

Modern sanayi; makinelerin işlediği, işçilerin çalıştığı, ham maddelerin mamul hâle dönüştüğü, bunlara ait depoların bulunduğu “fabrikalar”dan oluşmaktadır. Fabrikanın büyüklüğü, sanayi kolunun özelliğine göre değişmektedir. Meselâ bir demir-çelik fabrikasında fırınlar, çelikhane, haddehane ve yan tesislere ait üniteler çok geniş bir alan kaplamakta, yüzlerce ve hatta binlerce işçi çalışmaktadır. Ayrıca büyük sanayi bölgelerinde özellikle ham madde ve enerji kaynağı, çeşitli ulaşım sistemleri ile ticarî ve sosyal faaliyetlere ait tesisler birarada bulunmaktadır. Böylece birden fazla fabrikanın birarada bulunduğu diğer yerleşmelerden tamamen farklı bir sanayi semti ve kenti doğmaktadır.

Modem sanayii ve büyük sanayi tesisleri, sosyal ve ekonomik yönden de ayrı bir karakter ve yerleşme birimi oluşturur. Bunlara ise sanayi şehirleri denir. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde yüzbinlerce insanın çalıştığı büyük sanayi merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin Almanya’da Ruhr Havzası, ABD’de Göller Bölgesi, İtalya’nın kuzey kesimi, Japonya’da Tokyo-Kyoto arası ana sanayi merkezleridir.

>> Sanayi Kolları‘na Geri Dön <<

  Yukarı çık!