Milliyetçi Devletin Milliyetsiz Adı

Tarih: 4 Temmuz 2012  |   Bölüm: Edebiyat  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Her vatan ve devletin kendi dilince bir ismi vardır: Meselâ (France) Fransızca, (İtalia) İtalyanca, (Deutschland) Almanca, (England) İngilizce, (Espana) İspanyolca, (Ellas) Yunanca ve (İran) Acemcedir; yalnız (Türkiye) Türkçe değildir! Necedir, ne biçim bilmecedir, orası da pek belli değildir: Yegâne muhakkak tarafı, yapılış itibariyle Türkçe olmayışından ibarettir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun bugün “Osmanlıca” denilen lehçesinde doğru dürüst bir ismi vardı: (Devlet-i Osmanniye) yahut (Osmanlı Devleti) derlerdir; fakat onun yerine geçen ve Anayasa’sına milliyetçilik prensipini kanuni bir umde şeklinde geçiren Türkiye Cumhuriyetinin ismi işte o prensipe mugayir ve gayr-i milli bir ecnebi taklidinden başka bir şey değildir! Bu tuhaf taklit (Türk) ismine ya İtalyanca veyahut Arapça bir lâhika – eklenti takılmak suretiyle yapılmıştır: Çünkü İtalyancanın (Russia) ve (İtalia) gibi memleket isimlerine ilhak edilen (-ia) edatı Türkçedeki yabancı devlet isimlerine de geçmiştir; meselâ (Almanya), (İspanya), (Rusya) gibi isimler hep öyle şeylerdir; hattâ bazen Acemcenin (-itâ) edatiyle İtalyancanın (-ia) eklentisi gelişi güzel bile kullanılır: (Bulgaristan) ve (Bulgarya) işte öyledir; bâzan da Arapçanın müennes sıfat teşkilinde kullanılan (-iyye) lâhikasına tesadüf edilir: Eskiden (Sırbistan) yerine (Sırbiyye) denilmesi işte bundandır.

  Yukarı çık!