Manas Destanında Unsurlar

Tarih: 21 Aralık 2012  |   Bölüm: Edebiyat  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

manas destanında unsurlar konular“Manas Destanı”, 553 bin mısra ile dünyanın en uzun destanları arasında yer almasının yanında, büyük bir “bozkır kültürü”nün izlerini de içinde yaşatmaktadır. Bin yıllık bir tarihî süreç içerisinde, destanın katmanları arasında görülen medeniyet unsurları gözleri kamaştıracak niteliktedir. Bu destanda görülen medeniyet unsurları ile Türkolojiyi çok yakından ilgilendiren “adbilim”, “etnografya”, “folklor” ve “halk edebiyatı” konularının basit bir tasnifini şöyle yapabiliriz: .

I. KİŞİ ADLARI

II. COĞRAFÎ ADLAR:

1. Yer adları (dağ, tepe, ova adlan)

2. Su adlan (deniz, göl, akarsu adlan)

III. ETNOGRAFİK UNSURLAR:

1. Toplum hayatının izleri – Töre – Gelenek ve Görenekler,

2. Kadın ve erkek giyim kuşamları,

3. At koşumlan,

4. Yiyecek ve içecekler,

5. Çeşitli ev âlet ve edavatları,

6. Savaş âletleri,

7. vb.

  Yukarı çık!