Malkarlar (Malkar/Balkar/Karaçay Türkleri)

Tarih: 16 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

karaçay malkar balkar türkleriEskiden beri Kuzey Kafkasya’nın Terski vilâyetiyle Çerek, Çe-geme ve Baksana Irmakları boylarında oturmakta idiler. Sovyet rejimi ile muhtar Kabarda-Balkar eyaleti idare sistemine tâbi tutulmuşlardır. Yaşadıkları saha batıda; Karaçay muhtar cumhuriyeti, doğuda; Çeçen-İnguş muhtar cumhuriyeti, güney-doğuda; Osset muhtar cumhuriyeti, nihayet güneyde; Gürcistan sovyet cumhuriyeti ile çevrilmiştir. Sahanın yüz ölçümü 12.560 kilometre kare olup 450.000 nüfusu barındırmaktadır. Bunlardan ancak 50.000 i Balkar’dır. En kalabalık nüfusu 200.000 civarında olarak Kabarda’lar teşkil etmektedir.

Balkar Türk halkı hakkmdaki tarihî ve etnoğrafik malûmatın azlığı maalesef bunların menşeleri hakkında, geniş bilgi vermeğe müsait değildir. Kendilerine  Malkar demekle beraber, ayrıca kendi aralarında Taul yani “Dağlı” kavim adını da kullanmaktadırlar.

V. F. Müller ve Markwart’a göre Balkar yahut Malkar’lar aslen VII. – VIII. yüzyıl eski Kuban Bulgar Türkleri torunlarından’ olup uzun zaman göçebe bozkır hayatı yaşamışlardır. Ancak XIII. ve XIV. yüzyıllarda toplum halinde Kafkasya Bulgarlığmı teşkil etmişlerdir. Bugünkü sahaya da bu zamanlarda yerleşmişlerdir.

  Yukarı çık!