Atmosferin Isınması

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Genel bir ifade ile denilebilir ki, dünya ve atmosfer tarafından alınan toplam radyasyonla dünyadan uzaya gönderilen radyasyon (karasal radyasyon) arasında muntazam bir blanço vardır. Gelen ve giden radyasyon arasındaki yıllık sıcaklık blançosu 100 birim üzerinden hesaplanır.

Atmosfere giren güneş ışınlarının çoğu yeryüzeyine doğrudan ulaşmamaktadır. Güneş’ten gelen toplam radyasyonun 30 (31) birimi atmosferin üst katından yansıyarak tekrar uzaya döner. Buna Dünya’nın albedosu denir. Güneş radyas­yonunun 22 birimi atmosfer tarafından emilir; bunun 3 birimi ozon tabakası, 19 birimi de atmosfer tarafından tutulur. Geriye kalan güneş radyasyonunun 48 birimi atmosferi geçerek yeryüzeyine ulaşır.

Giden enerji kaynağının önemli bir bölümünü buharlaşma sırasında havaya dahil olan saklı sıcaklık oluşturur. Atmosferden yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının dörtte üç kadarı okyanus, göl ve diğer su yüzeylerindeki buharlaşmayı sağlar. Buharlaşma ile atmosfere dahil olarak saklı sıcaklık hâlinde tutulan ve yoğuşma esnasında açığa çıkan enerji ise 22 birimdir.

Dünya yüzeyinde kondüksiyonla tutulan 6 birim enerji konveksiyonla atmosfere verilir. Diğer 6 birim karasal enerji atmosferden uzaya dahil olur. Yeryüzeyinden uzun dalga boylu 14 birim enerji atmosfere geçer. 22 birimi ise saklı sıcaklık hâlinde subuharı ve bulutlar tarafından tutulur. Böylece yeryüzeyine dahil olan 48 birim enerji, saklı sıcaklık, konveksiyon, kondüksiyon ve yüzey radyasyonla tekrar uzaya yansır.

  Yukarı çık!