Kıtalarda Nüfus Dağılışı

Tarih: 25 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 7 yorum  |   Yazar:

kıtalarda nüfusASYA: Bu kıtada nüfusun iki ayrı sahada yoğunlaştığı görülür: Bunlar; Çin, Çin-Hindi ve Hindistan bölgeleri ile Japon adalarının özellikle güney kesimleri, Kore Yarımadası’nın sahil ve batı bölümü ile Güney Mançurya’dır (Şekil 1.21).

Güneydoğu Asya adalarından Cava, Selebest adasının güneydoğusu ve Kuzeybatı Filipinler kalabalık nüfus barındıran adalardır, bunların dışındaki adalarda nüfus yoğunluğu düşüktür.

Asya’da ikinci nüfus yoğunluğuna sahip sahalar; Hindistan Yarımadası, Bangladeş ve Pakistan’dır. Hindistan’da Ganj nehri deltasından Indus nehrinin yukarı havzasına kadar uzanan yerlerde de nüfus yoğundur. Ayrıca, yarımadanın her iki sahili boyunca yoğun nüfuslu sahalar vardır. Güneybatı Seylan, nüfusu fazla olan sahaların güneye doğru olan uzantısını oluşturur.

Yukarıda belirtilen sahaların dışında Asya kıtasının büyük bir bölümü boş durumdadır. Bazı yerlerde şeritler hâlinde oldukça kalabalık nüfuslu sahalara rastlanılır. Buraları; tarıma uygun olmayan kuzeydeki soğuk bölgeler, Obi’de olduğu gibi nehirlerin kenarındaki bataklıklar, Orta Asya’da kenarları yüksek dağlarla çevrili çöller teşkil eder. Rusya’nın Asya kesiminde özellikle tarıma uygun çernezyom topraklarının yer aldığı Karadeniz’in kuzey kesimi, Sibirya’yı kateden demiryolu güzergâhındaki şehirler ve bunun çevresindeki kırsal alanlar, ülkenin en kalabalık nüfuslu sahasını oluşturur.

Türkiye’de kalabalık nüfuslu sahaların başında sanayi ve ticarî faaliyetlerin yoğun olduğu Marmara Bölgesi, özellikle İstanbul (2486/km2) gelir. Özellikle İzmit-Tekirdağ arasında nüfus yoğunluğu km2’de 100’ün üzerindedir. Sinop, Ordu ve Trabzon’un kıyı kuşağı, Ege Bölümü’nde ovalık alanlar, tarıma uygun Antalya ve Çukurova, diğer kesimlere göre nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Seyrek sahaları ise Kırşehir’den başlayarak Kuzeydoğu Anadolu’ya doğru devam eden kuşak ile Karaman, Burdur ve Hakkâri illeridir (Şekil 1.20). Batı Anadolu’da 1000 m, Doğu Anadolu’da 2000 m’nin üzerindeki yerler neredeyse tamamen boştur.

AVRUPA: Dünyada nüfusun yoğun olduğu ikinci kıtadır. Avrupa’da nüfusun yoğun olduğu sahaları; Kuzey Denizi’nln güney nihayeti, Büyük Britanya adaları özellikle Londra ve çevresi, alçak ovalık alanlar ile Fransa’da Seine nehri ile Almanya’daki Elbe nehrinin ağzı arasındaki bölgedir. Ayrıca Kuzeybatı Avrupa sahilinden Kuzey Avrupa ovalarının güney kenarlarından Ukrayna’ya ve Ren nehri boyunca İsviçre’ye kadar uzanan kuşaklarda yoğun nüfuslu sahalar göze çarpmaktadır. Bunun dışında bazı merkezler ve çevresinde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Bunların başında Moskova, İtalya’da Po Ovası, İtalya’nın batı sahilleri (Napoli ve Cenova), ispanya’da Barselona, Portekiz’de Porto ve Sicilyanın sahil kesimi gelir.

  Yukarı çık!