Kırım Türkleri (Tatar Türkleri)

Tarih: 20 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kırım tatar türkleriKırım çok eskidenberi Türklerin işgal ettiği tarihî bir saha olmuştur. Burası gerçekten de daha ortaçağda Hazar devletinin bir parçası olması dolayısı ile Gazariya adını almış, Hazar devletinin düşmesi üzerine de VII – VIII. yüzyıldan itibaren, çeşitli Türl< boylarının yerleşmesine sahne olmuştur.

XIII. yüzyıldaki siyasi olaylarla Volga boyundan ve Nogay is-teplerinden kopup gelen, Türk göçleriyle saha, kesif bir Türk akı-nma uğramış, böylece yarımada çok kısa zamanda Türkleşmiştir. Kırım Tatarları, deyimi ise etnik olmaktan ziyade siyasî olup, Haci-Giray hanın idaresi altında, 1450’de müstakil bir devlet olduktan ve 1478 yılında Mengli – Giray hanın Osmanlı İmparatorluğu himayesini kazandıktan sonradır ki, AvrupalIlar tarafından bura halkına verilmiş bir addır. Bununla beraber Kınm hanlığı, millî varlığı ile 1783 tarihine kadar yaşamış, nihayet Rusya baskısına dayanamıyarak bu tarihte ilhak edilmiştir.

Kırım’ın Rusya’ya ilhakı bura Türklerinin maddî ve manevî felâketine sebep olmuştur. Hele Osmanlı – Rus devletleri savaşlarına sahne oluşu, halkı büsbütün çileden çıkarmış, emsalsiz göçlere ve yeni yeni vatan edinmelere yol açmıştır. Bu yüzden yarımadanın Türk halkı, güngeçtikçe azalmış, saha, tersine rus, grek, ermeni, ukraynalı gibi yabancılarla dolmağa başlamıştır. Nihayet ikinci dünya savaşlarında, yersiz ve mânâsız bir takım gerçeğe uymayan bahanelerle bütün Türk halkı Stalin’in emriyle Özbekistan’a sürülmüştür.

  Yukarı çık!