Toprak Oluşumunda Olaylar (Podzollaşma, Lateritleşme, Kireçlenme, Tuzlaşma…)

Tarih: 23 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

toprak oluşumda olaylarToprak oluşumunda etkili olan iklim, topoğrafya, bitki örtüsü, ana materyal ve zaman gibi amiller, toprak oluşumunda belli özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu amillerden biri veya birkaçı toprak oluşumunda hâkim rol oynayarak toprak oluşumuna damgasını vurur. Toprakların tanıtılmasında ve oluşumun- da önemli olan bu olaylar şunlardır:

1. Podzollaşma

Podzoilaşma olayı, soğuk ve nemli iklim şartlarının hüküm sürdüğü çoğunlukla iğne yapraklı ve geniş yapraklı orman örtüsü altında meydana gelir. Bu topraklar; Kuzey Avrupa ve Sibirya’nın tayga ormanları ile kısmen ülkemizde Kuzeydoğu Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde görülür. Fazla miktarda yağıştan dolayı, üst toprak katı (A horizonu) aşırı derecede yıkanarak toprakta bulunan katyonların çoğu taşınır; bunun yerine hidrojen katyonları geçerek toprak hidrojen iyonları yönünden zenginleşir. Toprakta aşırı yıkanmadan dolayı, ayrışmaya zor uğrayan silisler, toprağın üst kısmında kalır; bu nedenle üst toprak katı bozlaşır. Rusça pod altı, zola da kül anlamına gelen bu kelimelere izafeten podzol, altı kül renginde olan topraklar demektir. B horizonunda ise üst topraktan yıkanarak taşınan demir ve alüminyum bileşiklerinin oksitlenmesi ve hidratlanması sonucu kolloidal organik maddelerle birlikte çökelir.

  Yukarı çık!