Kazaklar (Kazak Türkleri)

Tarih: 14 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kazaklar kazak türkleriOrta-Asya’nın en kadîm Türk halklarındandır. Millî bir birlik adı olarak “Kazak” etonimini kabullenmişlerdir. Sibirya’nın istilâsına başlayan ruslarla, vâki temas neticesinde, yanlışlıkla “kırğız”, “Kırgız-Kaysak” ve “Kaysak” gibi adlarla adlandırılmış, uzun zaman Türk etnolojisi literatürüne bu etnonım altında girmişlerdir. Bugün artık, bu yanlışlık tamamiyle düzeltilmiş ve “Kazak = Kazah” Türk halkı, büyük bir kitle olarak Sovyet Rusya Türk kavimlerinin en yaygın ve en kalabalıklarından biri durumuna gelmiştir.

Eski Türk göçebe kültür hayatiyle yaşayan Kazak’lar, konup göçtükleri saha bakımından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin, arazice üçüncü derecede büyük ve geniş olanıdır. Kazakistan adiyle bilinen ve tanınan bu coğrafik saha: doğuda İrtiş ırmağının kaynaklarına, batıda Volga’nm Hazar denizine döküldüğü mıntıkanın yakınma, güneyde eski Orta-Asya hanlıkları (Buhara ve Hive) sınırlarına, kuzeyde İrtiş ırmağının orta boyuna, İçim bozkırına ve Ural dağlarının güney eteklerine kadar uzanmaktadır.

  Yukarı çık!