Rusya’nın Avrupa’da Genişlemesi

Tarih: 27 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

8. ve 9. yüzyıllarda Doğu Slavları arasına giren Varegler, savaşçı ve tüccardılar. Nehirlerin yardımıyla teknelerini Baltık Denizi’nden, Karadeniz’e geçirdiler. Slav kentlerini ya vergiye bağlayarak, ya da paralı asker biçiminde kendilerini onlara kiralayarak, bu kentlerin yaşamına müdahale ettiler.

Rusyanın Avrupada İlerlemesi

Rusya’nın Avrupa’da İlerlemesi Haritası

Daniel Nevskiy (1276 – 1303) tarafından kurulan Moskova Knezliği, küçük bir Prenslikti ve o zamanki tüm Rusya gibi Altın Orda Devleti’nin egemenliği altındaydı. Zamanla diğer Rus Prenslikleri üzerinde üstünlük kazandı. Kilise de bu yükselişe yardımcı oldu.

Son Bizans imparatorunun yeğeniyle evlenen III. İvan (1462 , 1505) döneminde, Moskova Knezliği tümüyle hükümran bir devlet durumuna geldi. III. İvan, Bizans’ın yıkılmasından soma Bizans’ın mirası üzerinde hak iddia etmeye başladı. Novgorod ve Tver’i egemenliği altına alarak. Rus topraklarını birleştirmeye çalıştı. Oğlu III. Vasiliy (1505 – 1533) Pskov, Smolensk ve Ryazan’ı alarak birliği tamamladı. IV. İvan (1533 – 1584) kendisini “Çar” ilân etti. Doğuya doğru yayılmayı başlattı. Kazan ve Astrahan hanlıklarına son verdi. Polonya, Litvanya ve İsveç’e karşı sürdürülen Livonya Savaşı’nm (1558 – 1583) başarısızlıkla sonuçlanması ve I. Fyodor’un 1598’de ölümü ile Rusya’da Rurikler devri sona erdi.

  Yukarı çık!