Karaçaylar (Karaçay Türkleri)

Tarih: 17 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

karaçay türkleriÖtedenberi Kuban Irmağının kaynak havzasında oturan ve Çerkeş’ler tarafından “Doğu-Tatarı” diye anılan Karaçay Türk halkı, 1922 yılı Sovyet idaresince muhtar olarak ilân edilen Ka-raçay-Çerkes eyaletinde yaşamaktadırlar. Saha Orcenikidze eyaletinin bir bölgesini teşkil etmektedir. Yüzölçümü 9.900 kilometre kare olan bu saha doğuda: Kabarda-Balkar muhtar cumhuriyeti, güneyde: Abhaz muhtar cumhuriyeti, batıda; Azof-Karadeniz eyaleti, kuzeyde: Çeçen-înguş muhtar cumhuriyeti ile sınırlıdır. 1933 yilı sayımına göre nüfusu 104.400 dür. 22 yıllık zaman aşımı % 2 artışla hesap edilecek olunursa Karaçay muhtar eyaletinin umum nüfusu 150.000’i aşar ki, bunun 125.000’i rahatça Karaçay’lara aittir. Merkezleri eskiden Battalpaşmsk iken şimdi Mikoyan şa-har’dır. Şehrin nüfusu pek az olup, tamamiyle yeni kurulmuştur.

Karaçayhlarm eski ve gerçek tarihleri hakkında, şimdilik kesin bir bilgimiz yoktur. Kuman’lardan geldikleri iddia edilmektedir; IOaproth’a göre bunlar Kuma bozkırından göçüp, kendilerinin Mingitav, yani “Tanrı Dağları” adını verdikleri Elbruz eteklerinde ve Kursuk, Kuban ve Teberde ırmakları boylarında yerleşmişlerdir.

Kendi aralarında yaşayan bir efsaneye göre bunlar, bozkırdan gelirken, Karaçay adlı bir rehberin idaresinde bulunduklarından, bu adı kavim adı olarak almışlardır. Vambery’ye ve ondan evvel 1829 tarihlerinde seyahat ederek Macarların eski vatanını arayan V. Besse’ye göre Karaçayırlar, Macar asımdandırlar. Bizans tarihçilerinden Konstantin Porphyrogenitos da aynı iddiada bulunmakla beraber bu tevsiki güç bir hipotez olaraka kalacaktır.

  Yukarı çık!