Jeopolitik Görüşler/Akımlar

Tarih: 1 Temmuz 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikCoğrafyada alan mefhumuna bağlı olarak jeopolitik ve siyasî coğrafyada da kara, deniz ve hava hâkimiyetine dayanan görüşler, zaman ve mekâna göre önem kazanmıştır. Hâkimiyet unsuru, değişen dünya koşullarına göre siyasî coğrafyacılar ve jeopolitikle uğraşanlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Siyasî coğrafyada belirtilen görüşlerin bazılarını, kimi devletler ulusal politikalarının yürütülmesinde esas olarak almış ve bu görüş doğrultusunda politikalarını yönlendirmiştir. Bu nedenle siyasî coğrafyadaki görüşlerin dünya siyasetinde son derece önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu başlık altında siyasî coğrafyadaki bazı görüşlere yer verilecektir.

Jeopolitiğin önemi ve bununla ilgili görüş ve düşünceler, 1800’lü yılların ortalarından itibaren ortaya atılmış, zamanla gelişerek günümüzde ayrı bir araştırma alanı ve bilim dalı hâline gelmiştir. Günümüzde jeopolitik, gelişmiş ülkelerde bazen siyasî coğrafya bünyesinde işlenir, bazen de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınır. Özellikle askeri alanda jeopolitiğe ayrı bir önem verilir. Ülkemizde jeopolitik alandaki gelişmeler ve görüşler, 2002 yılından itibaren yayıma geçen Jeopolitik Bilimsel ve Araştırma Dergisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Jeopolitik

Tarih: 26 Haziran 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikJeopolitik; jeo yer ve politika sözcüklerinden oluşan bir terim olup coğrafî konuma göre devlet idare etme sanatı ve siyaseti anlamına gelir. Jeopolitiğin esas amacı; bir ülkenin bulunduğu coğrafî konuma ve/yeya özel yere göre gerek ülke, gerekse ülke dışında belirleyeceği siyaseti, izleyeceği yolu ve yapacağı planlamayı, geniş anlamda uygulayacağı stratejiyi belirlemektir. Bir bilim dalı ve araştırma konusu olarak jeopolitik, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünya gündemine gelmiştir. Jeopolitik, coğrafyanın tüm dallarını dikkate alarak ve zaman sürecini kullanarak geleceğe ait hedefler gösterir; hükümler ve sonuçlar çıkarır.

Ülkelerin jeopolitiğinin belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında coğrafi konum son derece önemlidir. Bunun yanında devletin sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel özellikleri ile askerî gücü de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca jeopolitikte; bir ülkenin yakın ve uzak komşularının siyasî rejimi, nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik kaynakları vb. son derece önemlidir.

  Yukarı çık!