Jeolojik Zamanlar

Tarih: 27 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

Dünya’nın geçirdiği jeolojik zamanlar, Prekambriyen (Paleozoyik öncesi), Paieozoyik, Mesozoyik, Senozoyik olmak üzere dört jeolojik zamana ayrılmıştır. Senozoyik’de, Tersiyer ve Kuvaterner olmak üzere iki ana devire bölünmüştür.

jeolojik devirler zamanlar tablosu

Jeolojik Devirler Tablosu (Büyük hâli için üzerine tıklayın.)

 

Prekambriyen (Paleozoyik Öncesi)

Zaman yönünden çok kısa olan Kuvaterner hariç, diğer jeolojik zamanlara nazaran süre açısından üç-dört misli daha uzun olan bu jeolojik zaman hakkında bilgilerimiz kesin değildir. Bu zamana ait araziler şiddetli olarak metamorfizmaya uğradıklarından canlı kalıntıları eriyerek tanınamayacak hâle gelmiştr. Dolayısıyla bu zamana ait araziler, kristalen şistler hâlinde bulunmaktadır.

Ancak Paleozoyik öncesindeki arazilerde organik kökenli kireçtaşları, kömürlü çökellerin mevcudiyeti, bu zamanda alglerin yaşamış olduklarını ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile ilk canlıların denizlerde yaşadığı, karalarda bakteri tipinde canlıların bulunduğu ve bunların günümüze nazaran son derece basit olduğu söylenebilir.

Her kıtada Paleozoyik öncesi oluşmuş ve yeryüzeyinin çekirdek sahalarım oluşturan ve kalkan adı verilen sert kütleler bulunur. Bu kütleler; Kanada, Baltık, Etiyopya, Amazon, Güyan kalkanlarıdır. Bu kalkan sahaları, Paleozoyik öncesi orojenik hareketlere (Hüroniyen orojenezine) uğrayarak metamorfizma geçirmiştiir.

Antekambriyen’de farklı da oluşumu (orojenez) dönemlerinin olduğu, metamorfizma ve volkanizma olaylarının meydana geldiği anlaşılmıştır. Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika kıtalarında bulunan ilk tortul kökenli çekirdek araziler meydana gelmiştir. Dünyamıza bundan sonra eklenen kara parçaları, bu çekirdek veya kalkanların kenarlarında oluşmuştur. Bu arazilerin diğer bir özelliği de maden yatakları yönünden zengin olmasıdır.

  Yukarı çık!