Roma İmparatorluğu

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Roma, kuruluşundan itibaren izlediği genişleme politikası sonucunda M.Ö.30 yılına gelindiğinde, Yunanistan, Anadolu, Suriye ve Mısır’ı ele geçirerek bütün Doğu Akdeniz bölgesine sahip olmuştur.

M.Ö. 30 – M.S. 180 yıllan arasında gerçekleştirilen seferler sonucunda doğuda Mezopotamya. Doğu Anadolu ve Kafkasya; kuzeyde Kırım
, Tuna havzası, Orta Avrupa; batıda Britanya Adası; güneyde Afrika’da bugünkü Fas alınarak, Roma İmparatorluğu en geniş sınırlara ulaştı.

Roma Devleti

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Epir kralı Pirrhos’un yenilgiye uğratılmasından sonra (M.Ö. 275). Po Ovası’ndan Messina Boğazı’na kadar tüm İtalya, Roma’nın egemenliği altına girdi.

Romalıların, Sicilya Adası’na ayak basmaları ve oradaki kolonileri egemenlikleri altına almaları, Kartacalılar ile aralarının açılmasına neden oldu.

Kartacalıların, Sicilya’daki Mesina (Messana) şehrinin içişlerine karışmaları yüzünden başlayan savaşlar (Pön Savaşları), M.Ö. 264’ten M.Ö. 146’ya kadar devam etti. I. Kartaca Savaşı’nda (M.Ö. 264-241) Romalılar, Kartacalılan yendiler ve Sicilya, Sardinya, Korsika adalarını ele geçirdiler. Diğer yandan Kuzey İtalya ve Dalmaçya’da Roma topraklarına katıldı.

Roma Cumhuriyeti (Roma İmparatorluğu)

Tarih: 23 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Roma, M.Ö. 10. yüzyılda Latium bölgesinde oturan Latinler tarafından kuruldu. M.Ö. 8.yüzyıla kadar diğer Latin şehirleri gibi bağımsız bir şehir devleti (site) halinde yaşadı. Roma’nın ilk kralı Romulus idi. Romulus’tan sonra Roma’nın başına altı kral geçti. Bunlardan ilk üçü Romalı olup, dördüncü kral zamanında Etrüskler, Roma’yı istila edip krallığı ele geçirdiler. M.Ö. 509’da ayaklanan Romalılar, son Etrüks kralını Roma’dan kovdular ve cumhuriyeti kurdular.

Etrüsklerle M.Ö. 450’ye kadar olan mücadeleler sonucunda, Romanın yakın çevresindeki topraklar ele geçirildi. Bu dönemin en önemli olayı Patrici-Plep mücadelesinin sonucunda 12 Levha Kanunları’nın kabul edilmesidir.

Romalılar, İtalya üzerinde egemenlik kurmak amacıyla önce Latinlerle savaştılar. Bu arada Roma’ya yeniden saldıran Etrüskleri yenip, egemenlikleri altına aldılar ve bütün Etrurya’yı işgal ettiler.

  Yukarı çık!