Ekler (Çekim ve Yapım Ekleri)

Tarih: 16 Ağustos 2012  |   Bölüm: Dil / Türkçe  |   Yorumlar: 107 yorum  |   Yazar:

yapım ve çekim ekleriEkler işlevleri bakımından ikiye ayrılır: Yapım ekleri, çekim ekleri.

  1. Yapım Ekleri

Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdir. Bir sözcükten yeni anlamlı başka sözcük türetir. Yapım ekleri dörde ayrılır:

  1. İsimden isim yapım ekleri

“-cı, -lık, -lı, -ce, -daş….”

Örnek:

İz-ci, diş-çi, aş-çı

Ön-lük, diz-lik, boş-luk

Akıl-lı, yol-suz, iş-siz

Türk-çe, yurt-taş, vatan-daş….

 

  1. İsimden fiil yapım ekleri

“-la, -laş, -lan, -a, -l…..”

Örnek:

Baş-la, buhar-laş, akıl, lan

İnce-l, dar-al, kan-a, yaş-a

 

  1. Fiilden isim yapım ekleri

“-i, ici, -im, gin, -me, -mek, -iş, -en…..”

  Yukarı çık!