İlk Kara Yolları

Tarih: 17 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

ilk kara yollarıİlk zamanlar coğrafyacıların doğal yol adını verdikleri, insan ve hayvanların kolaylıkla geçtikleri yollardan faydalanılıyordu. Bu yollar, sıradağlardaki geçitler, dağlar arasındaki oluklar, akarsu vadileri, seyrek bitki örtüsüne sahip sahalar (bozkır ve savanlar), bataklıkların olmadığı ovalar vs.dan geçen yollardı. İlk doğal yollar ise hayvanların kullandıkları ve bilâhare insanların faydalandıkları yollar niteliğinde idi. Zira hayvanlar, kendilerine en uygun olan yerleri seçmektedir. Örneğin Kuzey Amerika’da buffaloların, Afrika’da ise fillerin geçtiği yerler, en uygun doğal yollardı. Bu yollar daha sonra avcılar ve bölgeye ilk gelen insanlar tarafından izlenmiştir.

Dünya üzerinde ilk yollardan bazıları, Avrupa’da Macaristan’ın ağaçlı bozkırlarından Alp ve Hersiniyen dağlarındaki geçitlerden Fransa’nın Paris havzasına kadar uzanan Tuna vadisi-Bourgogne yolu ile Almanya-Hollanda-Belçika üzerinden Fransa’ya bağlanan Orta Avrupa yoludur.

Amerika’daki doğal güzergâhların çoğunu daha sonraları kara yolları ve demir yolları izlemiştir. And dağlarındaki depresyonları önemli ölçüde kuzey-güney yönünden kateden pan-Amerika yolu da hâlen işlek durumdadır.

  Yukarı çık!