M.Ö. Anadolu’nun Durumu

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Hititler, M.Ö. 1400’lerde I.Şuppiluliuma zamanında büyük bir imparatorluk haline geldiler. İmparatorluğun sınırlan Fırat Irmağı’ndan Akdeniz’e, Suriye’den Lübnan’a kadar genişledi.

Anadolu’dan, Mezopotamya’ya ve Mısır’a kadar uzanan yolların kavşak noktasında yer alan Karkamış Krallığı, M.Ö. 1352’de Hitit egemenliği altına girdi. Bundan sonra Hitit Kral ailesinden, bağımlı krallar tarafından yönetildi. M.Ö. 1200’lerde Deniz Kavimleri’nin göçü sonucunda yıkıldı, ama kısa zamanda toparlandı ve Malatya’ya kadar uzanan topraklara egemen oldu. M.Ö. 850’li yıllarda topraklanmn bir bölümü Asurlular tarafından işgal edildi ve M.Ö. 717’de Asurlular tarafından yıkıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde ve Van Gölü dolaylannda yaşayan Huniler, M.Ö. II. bin yılda Subarru’ya (Kuzeydoğu Mezopotamya) yerleştiler. Kısa zamanda güçlendiler ve Doğu Anadolu, Yukarı Mezopotamya ve Suriye’ye egemen oldular. Suriye’yi elde tutabilmek için Mısırlılarla savaştılar. Egemen olduklan topraklarda birtakım küçük devletlerden başka Mitanni Krallığı’nı kurdular.

M.Ö. 3000 ve 2000’lerde Yakın Doğu

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Arabistan’dan Mezopotamya’ya gelen Samilerin bir kolu olan Amurrular, M.Ö. 2100’de Babil’de bir krallık kurdular. Babil Krallığı en parlak dönemini Hammurabi (M.Ö. 1793 -1750) zamanında yaşadı. Hammurabi, Kalde’yi yönetimi altına aldıktan sonra Elâm’ı ve kuzeydeki Asur Ülkesini topraklan araşma kattı. Bütün Mezopotamya ‘yı alarak büyük bir imparatorluk kurdu.

Eski Babil Krallığı (I. Babil Devleti) döneminde bütün Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu’da Hurriler’in yaşadığı topraklar, Orta Anadolu’da Kapadokya’ya kadar olan yerler ele geçirildi.

Mısır’da Eski Krallık devri Menes’in M.Ö. 3000’de şehir devletlerini bir yönetim altında toplamasıyla başladı. Bu devrin hükümdarları kendilerine mezar olarak yaptırdıkları büyük piramitlerle ün kazandılar. Orta Krallık devrinde güneyde Sudan’a kadar olan yerler ele geçirildi. Filistin ve Suriye üzerine seferler yapıldı.

Mısır’da Ramsesler zamanında Afrika’da ve Asya’da birçok ülke ele geçirildi. Dönemin hükümdarları ülkeyi bir imparatorluk haline getirdiler. Filistin ve Suriye üzerinden Fırat Nehri’ne kadar uzanan topraklan ele geçirdiler.

M.Ö. 3000 yıllarında Arabistan’dan çıkan Samiler (Akkadlar, Amurrular, Kaideliler)  Mezopotamya’ya ve Suriye’ye yerleştiler ve buralarda devletler kurdular.

  Yukarı çık!