Homoseksüellik (Eşcinsellik)

Tarih: 18 Mart 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

eşcinsellik homoseksüelHomoseksüellik, sadece kendi cinslerinden insanlarla cinsel ilişki kuran kişileri tanımlamakta kullanılan bir deyimdir.

Bu genel tanımın bazı ayırımları yapılabilir: “Homofili” erkeklere, “Lezbiyenlik” kadınlara, “Pederastie” (oğlancılık) ise bir yetişkinin çocuğa duyduğu cinsel bağlılığı simgeler.

Halk arasında çok yaygın olan ‘pede’ deyimi hatalı ve yetersiz bir ifade tarzıdır. Pederaste bir yetişkin ile bir çocuk arasındaki bağlılığı ve hatta ilişkiyi anlatırken, genellikle bir erkek çocuktan bahseder. Daha kesin konuşmak gerekirse Ephebophile (Yunanca Hebe, gençlik ve philos, arkadaş) terimi uygun olur. Eski Yunan’da, ‘pederastie’ genelde bir hoca ve talebesi arasındaki eğitim şeklini ifade ederdi. İki erkek arasındaki bu eğitimin cinsel bir yönü olması da şart değildi. ‘Ephebie’ ise, Atina’da genç erkeklere uygulanan yurttaşlık ve askerlik eğitimi sistemini belirtirdi. Birbirine aşık askerlerden oluşan ve çiftler halinde gruplandırılmış bir bölük bile mevcuttu. Birçok zaferin maledildiği bu bölük, sonunda MakedonyalI Philippe tarafından yok edilmişti. Erkekte homoseksüellik sadece Yunanlılar değil, daha birçok eski toplumda olağan kabul edilmişti: Yeni Gine’de yaşayan “Keraki”ler homoseksüelliğe, ergenliğe geçişte ğerekli bir devre olarak bakmışlardı. Sibirya’da yerleşmiş bir başka kavmin erkekleri, hayatlarını yönlendiren dişi ve erkek tanrıların karşısında dini vazifelerini tam olarak yerine getirebilmek için, kadın kılığına girip, bir erkekle ilişki kurmanın gerekli olduğu-na inanmışlardı.

  Yukarı çık!