Hava Kütleleri – 2

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Kuzeyde bulunan polar (soğuk) hava kütlesi ile güneyde bulunan tropikal (sıcak) hava kütlelerinin karşılaşması sonucu polar (soğuk) cephe oluşur. Bu cephe, Kuzey Yarım Küre’de kış mevsiminde Kuzeybatı Avrupa’dan güneydoğuya doğru hareket ederek Basra Körfezi’ne kadar sokulur.

Ülkemizin özellikle kıyı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu’nun kış mevsiminde yağış almasını sağlayan polar cephe hattı, güneyden gelen tropikal hava kütlesiyle kuzeyden ilerleyen polar hava kütlelerinin birbirleriyle karşılaşmasıyla oluşur. Bu cephelerin engellendiği güneyde Toros dağlarının güneye, kuzeyde Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçları bol miktarda yağış alır.

Hava Kütleleri

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya’nın etrafını saran hava kütlelerinin gerek sıcaklığı, yoğunluğu ve nemi gibi fiziksel özellikleri gerekse basınç koşulları Ekvator’dan kutuplara, kıtaların iç kesimlerinden denizlere doğru önemli değişme gösterir. Hava kütlelerinin bu özellikleri, Güneş’ten gelen enerji miktarı ve bu enerjiye bağlı oiarak oluşan basınç farklarından doğan rüzgâr hareketleri ile ilgilidir.

Bir hava kütlesinin kendine has bir özellik taşıması için ya okyanus ya da geniş bir kara yüzeyinde uzun bir zaman durgun hâlde ve yer değiştirmeden bulunması gereklidir. Bu şartlar altında hava kütlesi belli bir sıcaklık, özgül nem ve yükseltiyle değişen sıcaklığa sahiptir. Buna göre Dünya’nın çeşitli bölgelerine özgü sıcaklık, nem bakımından farklı hava kütleleri oluşur. Böyle hava kütleleri, bulundukları sahadan hareket ettiklerinde kendilerine özgü özellikleri taşır ve farklı hava kütleleri ile karşılaştıklarında ise aralarında hareketli olan kesin bir sınır meydana gelir. Bu sınıra cephe denilir.

  Yukarı çık!