Gagauz (Gagavuz) Türkleri

Tarih: 23 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

gagauz gagavuz türkleriVaktiyle Balkanların muhtelif bölgelerine serpilmiş olan Gagauz’lar, bilhassa Besarabya eyâletinin Akkerman, Bender ve İsmail havalisinde ve Bulgaristan’ın Karadeniz havzasının bazı kısımları ile Dobruca’da yaşamakta idiler. Sovyet rejimi taksimatına göre ise Moldav Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmışlardır.

1959 sayımına göre genel nüfusları 124.000 kişi olmuştur. 8 yıllık % 2 artışla bugünkü sayıları 150.000’i aşmış bulunmaktadır. Bunların 120.000’i Moldav Cumhuriyetinin: Komrat, Çadırlung Vulkaneşt bölgelerinde; 30.000’e yakm kısmı ise, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin Odessa eyâletinde yaşamaktadırlar. Küçük gruplar halinde Orta-Asya’ya ve Kazakıs-tana sürülenleri de vardır. Birkaç bini de Bulgaristan’ın kuzeydoğu bölgesinde yerleşmiştir.

Gagauz’ların tarihleri ve menşeleri hakkında, maalesef kesin bü bilgimiz yoktur. Üzerlerinde araştırmalar yapan çeşitli alimlerin ortaya attıkları nazariyeler, eski Türk göçlerine maledilen tarihî bilgi nazariyelerini aşmamaktadır. Bir nevi kültür ve ırk, görüş kombinezonları üzerine kurulan bu iddialar, halâ devam ettirilmekle beraber, Gagauz’ları Kuman’lardan bir kol sayanlar bulunduğu gibi, Siyah Külahlılardan, hatta eski İslav vekayinâ-melerindeki Tork ve Uz’lardan türeme olduklarını kabul edenler de yok değildir.

Polonya bilginlerinden, Balkan Türkleri üzerindeki linguistik ve kültür tarihi araştırmaları ile tanınmış bulunan T. Kowalski, Gagauz’larla Deli – Orman Türklerini etnoge-nez yönünden oldukça eski şimal, OsmanlIların Balkan işgalinden önceki Cenup, nihayet Türk-Osmanlı karmasından vücuda gelmiş bir kavim bünyesi olarak kabullenmektedir.

  Yukarı çık!